Zóny pre každého študenta

Interests and Leisure

Interests and Leisure
 
Talk about – rozprávajte o:
- Leisure activities in general – aktivity na voľný čas
- My  free time – môj voľný čas
- After-school activities at our school –  mimoškolské aktivity na našej škole
- Men’s and women’s hobbies  –  mužské a ženské záľuby

1. Leisure activities in general
We can spend our leisure time:
a)  Actively – doing sport, working in the garden …
b)  Passively – watching TV, reading a book, playing computer games…
 
IN SUMMER:
In summer we can do these leisure activities:

- gardening /práca v záhrade/ - people grow fruit, vegetables, cut the grass …
- do summer sports – cycling /bicyklovanie/, swimming, playing tennis, golf, football…
- go out with friends /ísť von s priateľmi/ - we can go to a musical concert, to the cinema, to the theatre, to the pub for a beer
- go to the nature /ísť do prírody/ - go hiking /ísť na turistiku/, go for a walk in the forest /ísť na prechádzku do lesa/, rock climbing / horolezectvo/, to pick mushrooms /zbierať huby/
- go to the ZOO
 
IN WINTER:
In winter we can do these leisure activities:
- do winter sports – we can go skiing, snowboarding, skating /korčuľovať sa/, we can play ice-hockey at the pond
- go to the fitness centre
- collect objects /zbierať predmety/ - for example: collect stamps /zbierať známky/
- play a musical instrument – hrať na hudobnom nástroji /play guitar, a piano, a violin = husle/
- men can do DIY projects /muži môžu robiť práce pre domácich majstrov/ - they can do practical jobs around the house – for example decorating, repairing…
- some people can have cooking and baking /pečenie/ as their hobby
- meet with friends in a pub, in a cafe
- go to the cinema, theatre, to an art exhibition
- education –  we can study languages, computers…
- spend our leisure time passively – we can:
-  watch TV, read books
-  play computer games
do crosswords – lúštiť krížovky
 
Young people like these hobbies:
- playing team sports
- going to the disco, pub, parties, cinema
- doing sport – roller-skating /korčuľovanie na kolieskových korčuliach/, skateboarding
- playing computer games

Some people join a group to practice their hobby – for example folk dancing /ľudové tance/, choir singing /spievanie v zbore/ and so on.

2. My free time
I spend most of my free time actively. In summer I like …………………. /playing football, dancing…/. In winter I like ………………. /skiing, snowboarding…/. Sometimes when I am tired I spend my free time passively – for example I ……………. /do crosswords, read a book, watch TV…/. Moreover, in winter when I come home from school and I can’t go skiing because it’s too late or because there is no snow, I meet with my friends in a pub and we chat and have a good time, or we go to the cinema.
I prefer summer because we have a 2 months’ holiday and therefore we have a lot of time. I can go ………………… /swimming, sunbathing, meet with friends…/
 
3. After-school activities at our school
Our school offers many after school activities:
We can join a computer group – the Internet is available at our school
We can join a tourist group – we can go hiking in summer or go skiing in winter
We can use the gym and the school’s sports ground - we can play football, volleyball and other ball games
There is also a fitness group available at our school – we can train bodybuilding and we can be fit and have strong muscles.
-  If we want to become better at languages, we can attend free English and German lessons as an after-school activity.
 
I like to take part in the after-school activities at our school sometimes – I like playing football and volleyball with my schoolmates after school. I never took part in the language lessons because I don’t like languages. I also attended ……………………/computer group, fitness group…/.
 
4. Men’s and women’s hobbies
Usually women have less time for their hobbies than men because they have to look after children and do household work. They must do cleaning, ironing, cooking /because cooking is not always a hobby, but sometimes it is a duty = povinnosť/.
Most hobbies can be practiced by both men and also women – for example doing sport, gardening, reading books, watching TV an so on.
Some hobbies are considered typical for men and other hobbies are typical for women:
 
MEN’S HOBBIES:
- playing football, hockey
- DIY /Do It Yourself/ - práce pre domácich majstrov /urob si sám/
- bodybuilding – kulturistika
- driving cars – šoférovanie aút
- riding motorbikes – jazdenie na motorkách
- going to the pub
 
WOMEN’S HOBBIES:
- knitting – štrikovanie
- cooking – varenie
- baking – pečenie
- going out for a coffee – ísť von na kávu
- gossiping – klebetenie
- aerobics

Vocabulary:
leisure activities – activity na voľný čas
in general – vo všeobecnosti
spend leisure time – tráviť voľný čas
grow fruit – pestovať ovocie
cut the grass – kosiť trávu
go to the pub for a beer – ísť do krčmy na pivo
pond – rybník
do practical jobs around the house – robiť praktické práce okolo domu
decorating – maľovanie
repairing - opravovanie
as a hobby – ako koníček, záľubu
a cafe – kaviareň
theatre – divadlo
an art exhibition – umelecká výstava
education – vzdelávanie
language – jazyk
like – mať rád
join a group – pripojiť sa k nejakej skupine, navštevovať skupinu
to practice a hobby – robiť, vykonávať záľubu
most of my free time – väčšina môjho voľného času
tired – unavený
moreover – ďalej, ešte k tomu
too late – príliš neskoro
chat – diskutovať, kecať, neformálne sa rozprávať
prefer – uprednostňovať
therefore – preto
offer – ponúkať
many – veľa, mnoho
join a computer group – pripojiť sa, navštevovať počítačovú skupinu /krúžok/
group – skupina, tu: krúžok
available – k dispozícii
the gym – telocvičňa
sports ground – športové ihrisko  
ball games – loptové hry
have strong muscles – mať silné svaly
if we want to become better at languages – ak sa chceme stať lepšími v jazykoch
attend – navštevovať
take part – zúčastniť sa
less time – menej času
they have to look after children – musia sa starať o deti
do household work – robiť domáce práce
ironing – žehlenie
both – obidvaja
are considered – sú považované
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/anglictina/4851-interests-and-leisure/