Spájacie výrazy

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: anika
Typ práce: Referát
Dátum: 28.06.2011
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 227 slov
Počet zobrazení: 24 857
Tlačení: 1 140
Uložení: 1 254

Spájacie výrazy

– In my opinion – podľa môjho názoru
From my point of view – podľa môjho názoru, z môjho uhla pohľadu

Exmaple:

In my opinion, it is better to save electricity than to pay enormous bills.
Podľa môjho názoru je lepšie šetriť elektrinou ako platiť obrovské účty.

– First of all – po prvé, najskôr
Secondly – po druhé
Moreover – k tomu, ďalej
Furthermore – k tomu, mimo toho
In addition to this – ešte k tomu
On the one hand – na jednej strane
On the other hand – na druhej strane

Example:

I like travelling by car because it has many advantages. First of all, I can travel whenever I want and wherever I want. Secondly, the car has a big boot, so I can carry a lot of luggage. Moreover, it is very comfortable and fast and I don’t have to wait at a bus stop or at a railway station. In addition to this, I can listen to music when I drive.

On the other hand, traveling by car has also many disadvantages. For example….

Mám rád cestovanie autom, pretože to má veľa výhod. Po prvé, môžem cestovať kedykoľvek chcem a kamkoľvek chcem. Po druhé, auto má veľký kufor, takže môžem odniesť veľa batožiny. Ďalej, je to veľmi pohodlné a rýchle a nemusím čakať na autobusovej zastávke alebo vlakovej stanici. Ešte k tomu môžem počúvať hudbu, keď šoférujem. Na druhej strane, cestovanie autom má veľa nevýhod. Napríklad....

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.021 s.
Zavrieť reklamu