:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Vocabulary: Man and society

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča verca123 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.04.2012
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 399 slov
Počet zobrazení: 5636
Tlačení: 394
Uložení: 350
Praktické!

MAN AND SOCIETY

Social security – verejná bezpečnosť
 Benefits – výhody, dávky
Retirement – penzia
Maternity leave– materská dovolenka
Maternity allowance – materské dávky
Widow´s pension- vdovský dôchodok  
Sickness benefit – nemocenské dávky
Invalidity pension- invalidný dôchodok
Mobility allowance- príspevok invalidom s obmedzenou pohyblivosťou
Child benefits – prídavky na dieťa
Unemployment benefit- dávky v nezamestnanosti
Housing benefits- podpora bývania  
Family credit- rodinné zvýhodnenie
The retired- dôchodcovia  
The sick- chorí ľudia    
The disabled- zdravotne postihnutí
The unemployed- nezamestnaní  
People on a very low income- ľudia s nízkymi príjmami
Society- spoločnosť   
Traditional- tradičný    
Modern- moderný   
developed- rozvinutý, vyspelý   
Underdeveloped – málo vyvinutý, rozvojový
Civilized- civilizovaný, kultúrny  
different groups in society- rozličné spoločenské skupiny
Community- komunita
Social class- spoločenská vrstva/trieda
The upper class- vyššia spoločenská trieda/vrstva, horná trieda /elita/
The middle class- stredná vrstva  
The working class- trieda pracujúcich
The poor- chudobní    
The rich- bohatí   
Elite- elita, smotánka         
Rank- postavenie, spoločenská vrstva
Position- postavenie      
Status- status /spoločenské postavenie/     
Equality- rovnosť
Inequality- nerovnosť
Civil rights – občianske práva  
Integrate – začleniť
Integration- integrácia, začlenenie
Justice- spravodlivosť
Legal – právny, zákonný  
Illegal- nelegálny
/un/ Lawful- /ne/platný v súlade so zákonom
Judicial system – súdny systém
Lawyer – právnik
 Attorney – právny zástupca
Barrister- obhajca, advokát
Judiciary- súdnictvo
Appoint a judge- menovať sudcu
Solicitor – právny poradca
The prosecution- trestné stíhanie
The defence – obrana   
Civil law- občianske právo
Sue- zažalovať, podať žalobu
Plaintiff – žalobca
Defendant – obžalovaný, žalovaná strana
Compound a quarrel by mutual agreement – stiahnutie žaloby /po vzájomnej dohode/
Settle out of court – vyriešiť mimo súdu
Criminal law – trestné právo
Criminal offence-  kriminálny priestupok
Juvenile deliquency- kriminality mladistvých
Theft – krádež
Robbery – lúpež /ozbrojená/
Burglary- vlámanie /napr. do domu vniknutie/
Break into- vlámať sa  
Kill in self- defence – zabiť v sebaobrane
Murder- vražda    
Murderer- vrah     
Assassinate- spáchať atentát         
revenge- pomsta, pomstiť sa  
Manslaughter – zabitie / neúmyselné/     
rape- znásilniť, vyplieniť    
Treason- vlastizrada   
Suicide- samovražda
Abuse- týranie, zneužívanie   
Cheat- podvádzať
Forge- falšovať
Blackmail- vydieranie    
Bribery- podplácanie  
Bribe- úplatok
Hijack – únos /napr.lietadla/    
Kidnap – únos /človeka/  
Pickpocket- vreckový zlodej
Shoplifting – drobná krádež v obchode
Gangster- zločinec
Hooligan- chuligán
Investigation- vyšetrovanie    
Search for fingerprints- nájsť podľa odtlačkov prstov
Lie- detector- detektor lží    
Trial- súdny proces    
Law-suit- súdny spor
Case- prípad       
Give evidence- predložiť dôkaz     
Eye witness- očitý svedok
Testimony- svedectvo, výpoveď      
Innocent- nevinný
Convict of murder-  uznať vinným z vraždy   
 Fine- pokuta
Capital punishment – trest smrti   
Death penalty- trest smrti
Ask for mercy- žiadať o milosť     
Imprisonment- uväznenie
Release from prison- vyslobodiť z väzenia    
Execute- popraviť
Behead- sťať hlavu     
Hang- obesiť    
Electrocution- poprava na elektrickom kresle
Hangman – vykonávateľ trestu smrti obesením  
Abolish the death penalty – zrušiť trest smrti
Pardon- omilostiť, udeliť milosť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.3)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Angličtina Man and society Maturita 2059 slov 9.7
Angličtina Man and Society Maturita 794 slov 5.8
Angličtina Man and society Maturita 707 slov 5.7
Angličtina Man and Society Maturita 371 slov 6.9
Angličtina Man And Society (slovné spojenia a frázy) Maturita 611 slov 10
Angličtina Man and Society + slovná zásoba Referát 1283 slov 7.6
Angličtina Man and Society Referát 374 slov 4.1
Angličtina Man and society Maturita 1188 slov 4.6
Angličtina Man and Society + questions Referát 323 slov 7
Angličtina Vocabulary: Man and nature Referát 447 slov 0
Angličtina Man and the Environment Maturita 676 slov 6.6
Angličtina Man and nature Maturita 1346 slov 5.7
Angličtina Man and Nature Maturita 1325 slov 9.7
Angličtina Man and Nature Maturita 233 slov 4.5
Angličtina Nature Maturita 1184 slov 10
Viac podobných prác (35) »
0.058