Vocabulary: Towns and places

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.04.2012
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 723 slov
Počet zobrazení: 5 091
Tlačení: 430
Uložení: 385
Praktické!

TOWNS AND PLACES – VOCABULARY

capital – hlavné mesto
city- veľkomesto
found a city- založiť mesto
seaport- prístavné mesto
town- mesto
townlet- mestečko
village- dedina
considerable- značný
decline- pokles
growth- vzrast
in the suburbs- na predmestí, v okrajových štvrtiach
located- umiestnený
open spaces- voľné priestranstvá
town planning- plánovanie mesta
be within easy reach – byť ľahko dosiahnuteľný
housing estate-  sídlisko
on the outskirts- na periférii
residential area – obytná štvrť
shopping centre – nákupné stredisko
surrounding countryside- okolitá krajina
across from.... – na druhej strane od...
along the street – po ulici
at the bottom of the street – na dolnom konci ulice
at the far end of the street – na druhom konci ulice
at the top of the street – na hornom konci ulice
pavement – chodník
sidewalk – chodník
wide- široký
width – šírka
arcade- pasáž
banks of the river- brehy rieky
blind alleay- slepá ulička
circus- námestie
embankment- nábrežie
busy- frekventovaný
lane- ulička
main street – hlavná ulica
noisy- hlučný
passage- prechod
square- námestie
bank- banka
cathedral – katedrála
hospital – nemocnica
law courts – budovy súdu
library- knižnica
market- trh, trhovisko
pub- krčma
railway station – stanica
sports facilities – športová vybavenosť
university- univerzita
clear the dustbins – vyprázdňovať smetiaky
dispose of litter- odvážať odpadky
disposal of sewage – odvoz odpadu
sanitation of the town – čistenie mesta
dumping sites- skládky
dump refuse on waste land – zložiť odpad na skládke
dustmen- smetiari
litter- zničisťovať
litter-bin- odpadkový kôš
recycle waste – recyklovať odpadky
refuse disposal plant- spaľovňa
off-peak hours – čas mimo dopravnej špičky
traffic- doprava
traffic jam – dopravná zápcha
traffic peak- dopravná špička
crossroads – križovatka
passer-by- okoloidúci
pedestrian- chodec
pedestrian precinct- pešia zóna
pedestrian /zebra crossing- prechod pre chodcov
subway- podchod
traffic lights- semafory
badly lighted- zle osvetlený
car park- strážené parkovisko
meter zone area- zóna vybavená parkovacími automatmi
no-parking areas- zóny zákazu parkovania
parking meter- parkovací automat
parking place- parkovisko
street lighting- pouličné osvetlenie
tow away- odtiahnuť
traffic warden- dozorca v zónach kontroly parkovania
amusement park-  zábavný park
astronomical clock- orloj
barracks- kasárne
bell- zvon
botanical garden – botanická záhrada
brewery- pivovar
cemetery- cintorín
fun-fair – lunapark
chime- vyzváňať
marvels of architecture- divy architektúry
memorial – pomník, pamätník
observation tower – rozhľadňa, vyhliadková veža
plague- pamätná tabuľa
strike – odbíjať
tower high- vysoko sa týčiť
fire station – požiarna stanica
waterworks- vodáreń
hold office- byť vo funkcii
lord mayor- primátor
mayor- starosta
municipal authorities – mestské orgány
police headquarters – policajné veliteĺstvo
police station – policajná stanica
town-hall – radnica
as far as the bridge- až k mostu
close by – blízko /niečoho/
next to – hneď vedĺa /niečoho/
on the left- naľavo
round the corner – za rohom
turn right – odbočiť doprava
go sightseeing – ísť na prehliadku mesta
guide- sprievodca
historical monuments – historické pamiatky
interpreter – tlmočník
places of interest – zaujímavosti
see the sights- prehliadnuť si pamätihodnosti
show somebody round the town- previesť niekoho po meste
sightseeing coaches- vyhliadkové autobusy
sightseeing tours round the town – vyhliadkové jazdy mestom
view of the castle – pohľad na hrad
main road – hlavná cesta
minor road- veľajšia cesta
motorway- diaľnica
offside edge of road – vzdialenejší okraj cesty
overpass- nadjazd
road map- cestná mapa
road construction – stavba ciest
take the road- dať sa tou cestou
cliff- útes
forest- les
footpath- chodníček
hill- kopec
meadow- lúka
mountain- hora
region- oblasť
seaside- pobrežie mora
valley- údolie
agricultural – poĺnohospodársky
dull –nudný
fertile- úrodný
flat- rovný
lively- živý, rušný
overcrowded – preľudnený
picturesque- malebný
community spirit- duch komunity
easier to establish – ľahšie nadviazať, získať
greenery- zeleń
open space- voľné priestranstvo
social facilities – sociálna vybavenosť
social life- spoločenský život
solitude-  samota
address somebody- osloviť niekoho
geographical position
in the center of- v centre
on the river Danube – na rieke Dunaj
on lake... – na jazere...
border- hranice
frontier- pohraničie
mountainous- hornatý
climate- klíma, podnebie
tropical – tropický
moderate- mierné
mediteranean- stredomorské
lie far from – ležať ďaleko od...
public transport- verejná doprava
tram- električka
spa town- kúpelné mesto
medieval town- stredoveké mesto
rich in natural resources- bohatý na prírodné zdroje
corner shop – večierka /obchod so zmiešaným tovarom/
créches- jasle
campus- univerzitný areál

built-up areas – zastavané plochy
lay-out of the streets – plán ulíc
masterplan- územný plán mesta
number of inhabitants according to the last census- počet obyvateľov podľa posledného sčítania ľudu
inside lane- vnútorný jazdný pruh
fly-over- premostenie
even and odd numbers – párne a nepárne čísla
kerb- obrubník
on the off side- na druhej strane
drain- pouličný kanál
public conveniences- verejné záchody
The road bends here – cesta sa tu zatáča
The road follows the river- Cesta vedie pozdĺž rieky
Trunk road – štátna cesta
Twist and turn – točiť sa, krútiť sa
Underpass- podjazd
Sewerage- kanalizácia
Vending machines- predajné automaty
Doesn´t it take me out of the way? – nezachádzam si tým?
Crash barriers – bezpečnostné zábradlie
Dual carriageway road- dvojprúdová cesta
Shabby- ošarpaný
Unspoilt- nedotknutý

Am I right for....?  Idem dobre...?
Can I take a short –cut?  Nemôžem ísť skratkou?
Can you tell me the way to...?  Môžete mi povedať, kadiaľ sa ide...?
How long does it take?   Ako dlho trvá?
I am a stranger here. Nepoznám to tu
Isn´t there a bus going there? Nejde tam autobus?
Show the way – ukázať cestu
Straight along this street – Rovno touto ulicou
Straight on – priamo
Straight up – priamo hore
That way- tadiaľ
Where does this road lead to ?  Kam vedie táto cesta?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018