Vzťažné vety v angličtine

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: respect_me (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 05.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 240 slov
Počet zobrazení: 9 352
Tlačení: 519
Uložení: 357
Vzťažné vety v angličtine
Keď chceme spojiť dve vety spolu,aby poskytli viac informácií o ľudoch, zvieratách, veciach, často na to využívame vzťažné vety.

He enjoyed the book. He read it last week.
He enjoyed the book THAT he read last week.

Na pripájanie vzťažných viet používame vzťažné zámená THAT, WHO, WHICH.

a) Vzťažné zámeno THAT,používame s ľuďmi,zvieratami a vecami.
He is the boy THAT I really like.
The shop THAT I work in closes on Sundays.
The jumper THAT I am wearing today is very warm.

b) Vzťažné zámeno WHO používame s ľuďmi.
The girl WHO I saw in the park goes to my school.

c) Vzťažné zámeno WHICH používame so zvieratami a vecami.
There is the cat WHICH bit my hand!
Here is the poster WHICH I bought yesterday.

Na precvičenie

Complete the sentences with WHO or WHICH.

1. The man WHO phoned was Mr Tims.
2. The car ------ is in the garage doesnˇt work.
3. Food --------- has a lot of fat in it isn´t good for you.
4. Students ------- revise a lot pass their tests.
5. The boy --------- won the competetion received a big prize.
6. The hotel -------- was near the beach was very expensive.
7. The questions -------- were in the test were really hard.
8. Tourists --------- visit this town spend a lot of money.

Správne odpoveďe:
1. WHO(to tam je doplnené)
2.Which
3.Which
4. Who
5.Who
6.Which
7.Which
8.Who
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018