Slovesný tvar + ing alebo infinitív

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: respect_me (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 136 slov
Počet zobrazení: 8 997
Tlačení: 606
Uložení: 660
Slovesný tvar s koncovkou –ing používame po slovesách alebo výrazoch,ktoré vyjradrujú city a emócie.
I HATE DOING homework.
They don´t mind taking the bus.

Po slovesách LIKE,LOVE,HATE a PREFER môžeme použiť buď slovesný tvar s koncovkou –ing alebo infinitív. Nie je medzi nimi žiadny významový rozdiel.

They LIKE eating ice cream. They LIKE to eat ice-cream.
I LOVE skiing. I LOVE to ski.
She HATES working at week. She HATES to work at week.
We PREFER walking to school. We PREFER to walk to school.

There´s NIEKTO/NIEČO+ING
Na opis situácie používame väzbu: there is +jedna osoba/vec+slovesný tvar s koncovkou ING alebo there are + viac ľudí,vecí+slovesný tvar s koncovkou ING. Pomocou slovesného tvaru s koncovkou ING,popisujeme,čo ľudia robia.

There´s a monkey CLIMBING the tree.
There are some people DANCIG.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030