Počítateľnosť

Počítateľnosť
 
Počítateľné podstatné mená  -  konkrétne bytosti , veci  a  abstraktné pojmy , ktoré možno počítať. Pred nimi
-  môže stáť  neurčitý aj určitý člen :  a book , the  books
-  použitie s číslovkami :  two boys  ,  five children
-  spájajú sa so zámenami  many , some , few : few trees  , many mistakes
Poznámka : podstatné mená , ktoré označujú odev skladajúci sa z dvoch častí , napr. trousers - nohavice ,
shoes - topánky , stockings - pančuchy , socks - ponožky , gloves - rukavice  používajú slovo
pair  of ( pár ) , ak chceme vyjadriť počet :
  How much is this pair of  trousers ? Koľko stoja tieto nohavice ?
  She´s bought a pair of summer shoes .  Kúpila si letné topánky .

Nepočítateľné podstatné mená  - abstraktné ( time , work , English ) , látkové  ( coffee , water , sugar )  a
hromadné  ( money luggage , news - správa  ) , ktoré nemožno počítať
-  pred nimi nestojí žiadny  člen  :  water , experience , Time is money .
-  spravidla nemajú  m.č.  : snow  , progress , luggage
  ak chceme vyjadriť určité množstvo , použijeme opis : three pieces of luggage  - tri batožiny
-  spájajú sa so zámenami  much , some , little a pod. : much butter ( mnoho ) , little knowledge
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/anglictina/8853-pocitatelnost/