Nepriama otázka

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 113 slov
Počet zobrazení: 3 926
Tlačení: 250
Uložení: 293
Nepriama otázka
stojí najčastejšie po slovese  ask . Ak je v priamej otázke  who , which , what alebo when , where , why ,
  zostávajú aj v nepriamej otázke . Ináč použijeme spojky  whether (či )  alebo  if ( ak ) .
  P o z o r  ! Slovosled v nepriamej otázke je taký istý ako v oznamovacej vete , t.j. 1. podmet , 2. sloveso !:
  He asks where my friend is.  He asks if my friend will come too .
  Pre nepriamu otázku platí pravidlo o súslednosti časovej , ak je v hlavnej vete minulý čas :
  He asked whether I had  time Spýtal sa , či  mám  čas
 I had had  time som mal  čas
  I should have  time budem mať čas
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#three wishes #anglictina opytovacie otazky #nepriame otázky nemčina

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021