Vynechanie "that"

Vynechanie  ” that ” - že
  That vo význame  ” že ” sa v angličtine veľmi často vynecháva , ak sa vedľajšia veta začína podmetom :
  I am afraid he can´t do it . Obávam sa , že to nemôže urobiť . I hope you like it . Dúfam , že sa vám to páči.
ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/anglictina/8900-vynechanie-that/