Naše sliepky

Naše sliepky

Naša sliepka Černula
znáša vajcia biele,
niekedy sa podaria
aj dve vajíčka denne.

Druhá sliepka Klovanica
tá je pánom dvora,
keď si po ňom vykračuje
aj naše psy sa boja.

Utekajú kade ľahšie,
je to veľká zábava,
keď na chrbát vyskočí im
a po dvore sa preháňa.

Tretiu sliepku Pipa volám,
je to moja kamoška,
keď im večer zrno nesiem,
z ruky mi ho vyzobká.

ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/basne/17647-nase-sliepky/