Bola raz jedna trieda - Krista Bendová

Bola raz jedna trieda - Krista Bendová

Bola raz jedna trieda,
v tej triede bola krieda.
Tá krieda bola biela
a bolo jej dosť veľa.

No prišiel Miško Muška –
šuch – kriedu do vrecúška!

A prišiel Ďurko Hruška –
šuch – kriedu do vrecúška!

A prišiel Šaňko Šuška –
šuch – kriedu do vrecúška!

Vo vreckách bola krieda,
nemala kriedu trieda.

A potom Muška, Hruška, Šuška,
čo skryli kriedu do vrecúška,
našli si plôtik dáky,
čmárali haky-baky.

A žiaci v triede veľkú nulu
písali prstom na tabuľu.

Vhodné pre: Hviezdoslavov Kubín – Pre 1. - 2. ročník ZŠ

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/basne/18075-bola-raz-jedna-trieda-krista-bendova/