Zóny pre každého študenta

3 Haiku

3 Haiku

(citoslovcové)

Tik-tak, tik-tak, tik

Zrkadlo sa vysmieva
Tak už prestaň! Prásk!

*
Klopi-klopi-klop
znie tichom letnej noci
spolu s klavírom

*
Kvap-kvap, kvap-kvap, kvap
Mračná praskli vo švíkoch
Zem sa umýva

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/basne/18151-3-haiku/