Živočíchy sladkých vôd

Prírodné vedy » Biológia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 163 slov
Počet zobrazení: 3 421
Tlačení: 174
Uložení: 173

Charakteristika a prehľad rozdelenia:

Ríša živočíchov zahrňuje heterotrofné organizmy, ktoré sú závislé na existencii od rastlín. Označujeme ich konzumenty. Rozdeľujeme ich na bezstavovce a stavovce.

Bezstavovce je súhrnné označenie pre všetky živočíchy, kotré nemajú chrbticu. Patria sem napr. ploskavce, obrúčkavce, mäkkýše, hmyz. Stavovce majú chrbticu, kotrá je osou a oporou  tela. Patria sem ryby, obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce.

Podľa veľkosti rozdeľujeme živočíchy na mikroskopické- súčasť zooplanktónu a makroskopické- viditeľné voľným okom. Vodné  makroskopické bezstavovce sú živočíchy, ktoré najväčšiu časť svojho života alebo celý život prežívajú vo vode, najmä na povrchu vodnej hladiny alebo v koryte. Predpona “makro“ v tomto prípade naznačuje, že ide o živočíchy viditeľné aj voľným okom. Sú obyčajne veľkosti 1 – 5 cm, iba zriedka presahujú 10 cm. Najčastejšími zástupcami vodnej fauny sú napr. kôrovce (kriváky, raky,), hmyz a jeho larvy (potočníky, podenky, pošvatky, komára, vodné bzdochy), mäkkýše (ulitníky, lastúrniky), ploskavce (ploskuľa) a obrúčkavce (pijavice).
Zloženie spoločenstiev vodných živočíchov- ich skladba a množstvo (kvantita) má na životné prostredie určité nároky. Na zmeny prostredia živočíchy citlivo reagujú.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Živočíchy sladkých vôdOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016