Biodiverzita

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča verca123 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 291 slov
Počet zobrazení: 392
Tlačení: 17
Uložení: 24

Biodiverzita

Biodiverzita predstavuje rozmanitosť živých foriem, tvorí základ krásy prírody a zároveň vytvára neopakovateľnosť a rôznorodosť prostredia našej planéty. Biodiverzita v sebe zahŕňa všetky mikroorganizmy, ekosystémy, všetky druhy rastlín a živočíchov a buduje ich vzájomné vzťahy. Biodiverzita predstavuje základ všetkých zložiek prostredia a ľudská existencia je od nej úplne závislá.

Na Slovensku sú veľmi dobré podmienky pre biologickú rozmanitosť. Na našom území bolo doposiaľ opísaných viac ako 11 000 druhov rastlín a viac ako 28 000 druhov živočíchov. Územia s najvyššou biodiverzitou Slovenska sú územie Bielych Karpát, Slovenského raja, Muránskej planiny a Záhorskej nížiny. Najohrozenejší druh biotopov sú mokrade, močiare, rašeliniská a oblasti prírodných prameňov, kde sa nachádza najčistejšia voda a vzácne druhy rastlín a živočíchov. Lesné ekosystémy tvoria taktiež dôležitú súčasť biodiverzity a spoločenstva človeka s prírodou, pretože človeku poskytujú čistý vzduch, tieň, ticho, energiu a zadržiavajú vodu. Lesy pokrývajú približne 40 % územia Slovenska.

22.máj je medzinárodným dňom biodiverzity. Každý rok má medzinárodný deň biodiverzity iné tematické zameranie. V minulosti to boli napr. ochrana biodiverzity na púšťach, biodiverzita lesa, ostrovná biodiverzita, biodiverzita a udržateľný rozvoj. V rámci tohto dňa sa po celom svete organizujú rôzne výstavy, prezentácie, vedecké semináre, dni otvorených dverí v botanických záhradách, organizovanie literárnych, fotografických súťaží a iných. V tomto roku 2017 je ústrednou témou medzinárodného dňa biodiverzity: Biodiverzita a udržateľný turizmus.

Ak sa zaujímate o túto tému, neváhajte navštíviť prírodovedné múzeum v Bratislave. Ponúka návštevníkom stálu expozíciu pod názvom Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska. Čaká na vás pohľad pod vodnú hladinu, blúdenie cez bludisko skalných útvarov, ale aj ponorenie sa do tajov lesa. Nachádza sa tu mnoho druhov rastlín a živočíchov ako napr. hmyz, ryby, vtáčiky a cicavce. Naučíte sa veľa zaujímavých vecí o našej prírode a pri tom sa zabavíte.

Načúvajme prírode a chráňme si ju. Pretože aj my sme jej neoddeliteľnou súčasťou a článkom. Je na nás všetkých ako veľmi budeme ovplyvň
ovať krásnu prírodu a biodiverzitu Slovenska.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014