Miazgová sústava človeka

Prírodné vedy » Biológia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 902 slov
Počet zobrazení: 1 468
Tlačení: 74
Uložení: 77

Miazgová sústava (Systema lymphaticum)

Miazgová sústava dopĺňa sústavu ciev. Slúži k odvádzaniu prebytočného tkanivového moku, splodín metabolizmu z tkanív i odvádzaniu vstrebaných tukov z črevných stien do krvi. Miazgová sústava plní drenážnu a imunologickú funkciu. Drenážnu funkciu vykonáva sústava lymfatických ciev. Začína sa sieťou miazgových vlásočníc kde sa tvorí miazga, a jej pokračovaním sú zberné miazgové cievy, ktoré prepravia miazgu cez miazgové uzliny (nodi lymphatici). V nich sa miazga zbaví škodlivých látok (toxíny, baktérie, rakovinové bunky) a obohatí sa krvnými bunkami, hlavne lymfocytmi. Zberné miazgové cievy sa zlievajú do dvoch miazgových kmeňov (trunci lymphatici): hrudný miazgovod (ductus thoracicus) a pravý miazgovod (ductus lymphaticus dexter). Miazgové kmene majú podobnú stavbu ako žily. Cievy z dolnej polovice tela sa spájajú v brušnej dutine pod bránicou, kde vzniká hrudný miazgovod. Zbiera miazgu z dolnej časti tela a z ľavej časti hrudníka. Začína sa vo výške druhého bedrového stavca spojením črevného kmeňa a dvoch bedrových kmeňov. Prechádza vpravo od aorty, ďalej bránicou a vyúsťuje oblúkom do sútoku ľavej podkľúčnej žily s ľavou krčnou žilou. Pred vyústením prijíma miazgu z ľavej polovice hlavy, ľavej hornej končatiny a ľavej polovice hrudnej steny. Pravostranný miazgový kmeň odvádza miazgu z hlavy a pravej hornej časti tela. Ústi do sútoku pravej podkľúčnej žily s pravou krčnou žilou.

V lymfatickom tkanive sa nachádzajú imunokompetentné bunky lymfocyty, ktoré sa na antigénny podnet menia na imunologicky aktivované bunky. Imunologickú funkciu zabezpečuje prednostne detská žľaza (týmus), miazgové uzliny a slezina.

V miazgovej sústave prúdi miazga (lymfa). Miazga obsahuje menej bielkovín ako plazma a väčšie množstvo tukových kvapôčok. Je to bezfarebná alebo belavá tekutina zložením podobná krvnej plazme. Vzniká z tkanivového moku odoberaním metabolitov, vznikajúcich v bunkách, ktoré sa z vnútorných orgánov dostávajú pomocou lymfatických ciev až na miesto, kde lymfatické cievy vstupujú do žíl. Miazga prichádzajúca z črevných stien je belavá, pretože obsahuje emulgované tuky. Obsahuje tiež lymfocyty (obranná funkcia) a niektoré ďalšie krvné bunky. Funkcia miazgy je predovšetkým transportná. Z tkanív odvádza vstrebané látky, splodiny látkového metabolizmu do krvi a odvádza prebytočné tuky z tenkého čreva. Svojím zložením sa zúčastňuje na udržaní stáleho vnútorného prostredia tkanív a orgánov. Miazga

odteká miazgovými cievami do žilovej krvi. Pohyb miazgy umožňuje zmršťovanie miazgových ciev a kontrakcie svalov v končatinách, brušnej a hrudnej dutine a tiež činnosť svalov pri dýchaní.

Miazgová sústava (obr. 32) sa začína slepými výbežkami miazgových vlásočníc v intercelulárnych priestoroch tkanív. Tvoria siete takmer vo všetkých orgánoch okrem centrálneho nervstva, chrupavky a očnej gule. Ich jednovrstvová stena je tvorená endotelovými bunkami. Miazgové kapiláry sa spájajú do väčších miazgových ciev. V ich stenách sú bunky hladkého svalstva. Vo vnútri sú párové chlopne, početnejšie ako u žíl. V priebehu miazgových ciev sa nachádzajú miazgové uzliny fazuľovité tvaru rôznej veľkosti až do troch centimetrov. Vyskytujú sa jednotlivo i v skupinách. Najviac ich je za ušnicou a pred ňou, po celej dĺžke krku pozdĺž krkavíc, pri dolnom okraji dolnej čeľusti, v podpazuší, po oboch stranách brušnej aorty a v oblasti slabín. Vznikajú v nich lymfocyty slúžiace ako filter, pretože zachytávajú odpadové látky, bunky, baktérie atď. Pri zápaloch sa uzliny

mierne zduria. K miazgovej sústave patria aj uzlíčky lymfoidného tkaniva, ktoré sú roztrúsené tesne pod epitelom na mnohých miestach tráviacej, dýchacej a pohlavnej sústavy a v podnebných mandliach.

Detská žľaza (thymus)

Je párovým lymfatickým orgánom, dobre vyvinutým u novorodencov. Uložená je v hrudníku vpredu za hrudnou kosťou, pred priedušnicou. Jej veľkosť sa mení s vekom, najväčšia je

v detstve (najmä v období prvého roku života), od puberty dochádza k jej postupnému zániku a nahradzovaniu tukovým tkanivom vplyvom pohlavných hormónov. U detí siaha približne od štítnej žľazy až k srdcu, u dospelých je malá a má nepravidelný tvar. Pravdepodobne zohráva dôležitú úlohu pri raste a brzdí vývin pohlavných orgánov. Vytvára prvotné lymfocyty, ktoré ešte v priebehu vnútromaternicového vývinu plodu osídľujú miazgové uzliny a sú zdrojom bunkovej imunity. Tvorbou protilátok sa zapája do imunitných reakcií organizmu. V období puberty redukuje až atrofuje. Pod vplyvom detskej žľazy sa kmeňové bunky diferencujú na lymfocyty označované ako T-lymfocyty.

Slezina (lien)

Je to mäkký sekundárny lymfatický orgán purpurovočervenej farby uložený za žalúdkom v ľavej hornej časti brušnej dutiny pod bránicou (obr. 33). Pokrytý je väzivovým puzdrom, ktoré smerom dovnútra vytvára prepážky so svalovými bunkami. Svojou aktivitou vypudzujú krv von. Medzi týmito hustými väzivovými

trámcami sú dutinky, ktoré vypĺňa retikulárne väzivo, jemná červená dreň sleziny. Červená dreň je prestúpená cievami, ktorých vlásočnice sa rozširujú do tzv. slezinných sínusov. Sú to priestory, v ktorých sa hromadí krv. Ich steny sú tvorené endotelovými bunkami, ktoré majú schopnosť fagocytózy. Steny ciev sú pre krvné bunky a plazmu obojstranne priepustné. Tento prestup je regulovaný. V červenej dreni sú roztrúsené tiež belavé uzlíčky miazgového tkaniva

zloženého prevažne z lymfocytov. Označované sú ako biela dreň sleziny.

Slezina je dlhá 10 − 13 cm, široká 7 − 8 cm a hrubá 3 − 4 cm. Má bôbovitý tvar, podobný kávovému zrnu, pričom jej tvar a veľkosť sa mení podľa objemu krvi. Pri svalovej práci sa zmenšuje, keďže sa z nej vypudzuje krv potrebná pre prácu svalov. Krv zbavuje poškodených krviniek a rôznych látok, ktoré sa dostali do krvi a zároveň je dôležitou zásobárňou krvi (približne 1/2 litra krvi). V plodovom období sa v nej tvoria červené krvinky a po narodení v nej

vznikajú lymfocyty. Uplatňuje sa aj pri odbúravaní opotrebovaných červených krviniek. Nie je však nevyhnutná pre život človeka, keďže tkanivo sleziny tvorí len malý podiel z celkového množstva tkanív retikuloendotelovej sústavy. Po jej odobratí preberajú funkciu sleziny iné lymfoidné systémy a pečeň.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Miazgova sústava #Miazgova sústava funkcie #miazgovy system


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023