Treťohory a Štvrtohory

Treťohory a Štvrtohory

- Je to najkratšie geologické obdobe

- Začali pred dvomi miliónmi rokov a trvajú so dnes

- Podnebie bolo chladnejšie

- Striedala sa doba ľadová medziľadová

Doba ľadová

- Ľadová prikrivká sa presunula z pólov bližšie k rovníku

- Hladina oceánu sa znížila

- Podnebie v severnej Európe malo polárny charakter

- Mohutný kontinentálny ľadovec siahal os Škandinávie k Morave

- Vo vysokých pohoriach boli morské ľadovce

- V riekach sa hromadili nánosy štrku a piesku

- Činnosťou vetra vznikali viate piesky a spraše

Medziľadová doba

- Bola sprevádzaná zrážkami a zvetrávaním

- Voda sa hromadila v riekach dávala vznik pôde

Živočíchy v mori:

 - žili také ako dnes 

Živočíchy na súši:

 - mamuty, srsnaté nosorožce šablozubé tigre, jelene, jaskynné medvede - väčšina s týchto živočíchov neprežila oteplenie pred 10 000 rokmi 

Rastlinstvo:

 - krytosemenné boli machy a lišajníky, zakrpatené dreviny a byliny vavríny a rododenróny.  

Štvrtohory sú érou vývoja človeka

- človek spriameny: homoš erektus - výroba kamenných nástrojov, poznal oheň

- človek: homš sapijens: pred 100 000 rokmi

- neandrtalec: zhotovoval dokonalejšie nástroje, pochovával mŕtvych, lovil mamutov

- posledný bol kromanonec: ten je najviac podobný dnešnému človeku

ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/biologia/17486-tretohory-a-stvrtohory/