Zóny pre každého študenta

Zvieratá na písmeno F

Zvieratá na písmeno F

Pravidlá hry Meno, mesto, zviera, vec

  1. Každému hráčovi vytlačte jeden hrací hárok.
  2. Vyberte si hráča, ktorý bude v duchu hovoriť abecedu. Druhý hráč ho po chvíľočke zastaví. Prvý hráč povie, na ktorom písmenku ho zastavil.
  3. Všetci hráči hneď začnú písať do hárku slová (meno, mesto, zviera a vec), ktoré sa začínajú na dané písmenko.
  4. Hráč, ktorý prvý napíše všetky kolonky, zakričí STOP. V tej chvíli všetci hráči prestávajú písať.
  5. Začínajú sa počítať body. Za každé správne slovo každý hráč získava bod. Za nesprávne vyplnené alebo prázdne políčko je nula bodov.
  6. Takto sa opakuje hra, kým hráčov baví, alebo kým nevyplnia celý hrací hárok.
  7. Na záver sa spočítajú všetky body a vyhráva hráč s najväčším počtom bodov.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/biologia/18417-zvierata-na-pismeno-f/