Dedičnosť a premenlivosť organizmov

Prírodné vedy » Biológia

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.11.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 295 slov
Počet zobrazení: 2 108
Tlačení: 41
Uložení: 40

Dedičnosť a premenlivosť organizmov

DEDIČNOSŤ A JEJ PODSTATA

Dedičnosť = biolog. proces, pri ktorom si organizmy zachovávajú informácie

o svojich znakoch a vlastnostiach a prenášajú ich na potomkov. Napr. mláďaťom psa bude znovu pes – bude však trochu iný → premenlivosť.

V bunkovom jadre sú uložené genetické informácie, ktoré sa pri rozmnožovaní prenášajú z rodičov na potomkov.

Genetika sa zaoberá zákonitosťami dedičnosti – J. G. Mendel.

Gen. inf. o znakoch a vlastnostiach sa prenášajú z rodičov na potomkov pohl. bunkami a môžu sa rôzne kombinovať → potomkovia môžu mať aj odlišné znaky od rodičov.

Gén (dedičná vloha) je základnou jednotkou dedičnej informácie. Je uložený

v chromozómoch v jadre bunky. Gén napr. pre farbu vlasov, očí, ale aj pre určité nadanie (hudobné, športové) atd.

Chromozóm je tvorený bielkovinami a nukleovými kyselinami DNA – deoxyribonukleová a RNA – ribonukleová. Gén je úsek NK.

PRENOS GENETICKÝCH INFORMÁCIÍ

Vznik nových telových buniek – delí sa jadro – tvoria sa 2 rovnaké kópie DNA –

prenášajú sa genetické informácie do nových buniek

Počet chromozómov v telových bunkách = 46 (23 párov) a v pohlavných bunkách

= 23 chromozómov.

Gen. inf. je prítomná v jadrách buniek 2krát – otec + matka.

  1. pár chromozómov určuje pohlavie – XX (žena), XY (muž). Vonkajší vzhľad jedinca a jeho vlastnosti závisia od génov.

DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ

Jedince jedného druhu majú rovnaké druhové vlastnosti odlišné od iného druhu. Navzájom sa však od seba líšia svojimi osobitnými vlastnosťami.

Nededičná premenlivosť (modifikácia) = zmeny vo vzhľade organizmov zapríčinené vonkajším prostredím, nenastávajú zmeny v génoch. Umožňuje prispôsobovať sa prostrediu.

Dedičná premenlivosť (mutácia) = odlišné znaky rodičov prenášajúce sa na potomkov. Býva škodlivá až smrteľná.

Dedičnosť a premenlivosť sa využíva pri šľachtení.

Dedičné choroby: hluchonemosť, farbosleposť, cukrovka, hemofília, choroby srdca.

Genetické poradne pomáhajú zisťovať riziko prenosu dedičnej choroby na potomstvo.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#prenos genetických informácií #Premenlivost #Dedicna premenlivost #dedičnosť a premenlivosť


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013