Brušný týfus

Prírodné vedy » Biológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 338 slov
Počet zobrazení: 160
Tlačení: 11
Uložení: 12

Brušný týfus

Aká je to choroba?

Brušný týfus je akútne infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria „ Salmonella typhi abdominalis“. Je to ťažké horúčnaté ochorenie spojené so septikémiou (stavom keď baktéria opustí žlčník ..., koluje v krvi a poškodzuje niektoré orgány) a postihnutím črevného traktu. Najčastejšou komplikáciou ochorenia je krvácanie do čriev a ich prederavenie. Prameňom nákazy je vždy človek a to chorý alebo nosič. Nákaza sa prenáša najmä znečisteným jedlom výnimočne i vodou. Inkubačný čas je 7 – 24 dní.

Je možná jeho liečba?

Keďže sa jedná o ochorenie, ktorého pôvodcom je baktéria, v liečbe sa používajú antibiotiká, a tiež liečba príznakov ochorenia podľa potreby. Antibiotiká sa však môžu podávať spočiatku len v nízkych dávkach, nakoľko pri ich účinku na baktérie sa tieto rozpadajú a rozpadajú a uvoľňujú do organizmu v krvi prítomný jed, čo býva pre pacienta nebezpečné.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku?

V povojnových rokoch sa ochorenia vyskytovali v epidémiách najmä v oblastiach s nedostatočným zásobovaním pitnou vodou a kanalizáciou. Ostatných desať rokov sa ročne vyskytujú 1 maximálne 2 prípady ochorenia, ktoré bývajú často importované z exotických krajín.

Vyskytuje sa ochorenie vo svete?

Ochorenie sa vyskytuje na celom svete ale predovšetkým v krajinách s nízkym hygienickým štandardom a to najmä v niektorých krajinách Afriky, Ázie, Strednej a Južnej Ameriky.

Je možné zavlečenie ochorenia na Slovensko?

Vzhľadom na pomerne dlhý inkubačný čas ochorenia je možné aby niektorí cestovatelia ochoreli až po príchode domov. Rovnako však ochorenie ... môžu zavliecť i utečenci.

Ako sa môžeme chrániť pred ochorením?

Okrem dodržiavania prísnych hygienických zásad pri pobyte v endemických oblastiach, ako to bolo popísané už pri cholere, je možná ochrana očkovaním a to buď injekčne alebo prostredníctvom roztokov očkovacej látky, teda perorálne.

Je očkovanie bezpečné?

Po podaní očkovacej látky injekčnou formou sa vyskytuje opuch a začervenenie v mieste vpichu, ktoré však rýchlo odznievajú podobne ako aj zvýšená teplota či bolesti hlavy. Po použití roztoku očkovacej látky sa môžu vyskytnúť ťažkosti gastrointestinálneho traktu avšak veľmi zriedkavo.

Kedy sa treba dať zaočkovať?

Očkovanie injekčne sa vykonáva 1 dávkou 2 týždne pred odchodom na cestu. Očkovanie perorálne pozostáva v požití 3 dávok očkovacej látky v intervaloch: 0, 2.deň a 4.deň a to 2 týždne pred odchodom.

Očkovanie chráni očkovaných približne 3 roky, po tejto dobe a trvalej expozícii sa treba preočkovať.

Očkovanie patrí medzi tzv. odporúčané očkovania.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ochorenia od A po ZOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013