Leptospiróza

Prírodné vedy » Biológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 406 slov
Počet zobrazení: 167
Tlačení: 25
Uložení: 21

Leptospiróza

Aké je to ochorenie?

Ide o infekčné ochorenie s multiorgánovým postihnutím, ktoré je vyvolané patogénnymi leptospírami a prenášané z infikovaných zvierat na človeka. V súčasnosti je známych asi 150 sérotypov leptospiróz. Tie sú usídlené v obličkách zvieracích hostiteľov, preto sa vylučujú močom zvierat. Hlavnými rezervoármi sú:

potkany - Leptospira icterohaemoragiae, poľní, lesní a vodní hlodavci - L. grippotyphosa, L. sejroe,

domáce zvieratá: pes - L. canicola,

prasatá a hovädzí dobytok - L. pomona.

Ochorenie sa vyznačuje pestrou symptomatológiou, pričom infekcia môže prebiehať buď bez príznakov, miernym "chrípkovým " ochorením alebo môže skončiť aj smrťou. Priebeh ochorenia je v typickom prípade dvojfázový, jednotlivé fázy však často splývajú. Medzi prvotné príznaky patrí horúčka a prekrvenie spojoviek. V miernejších prípadoch infekcia prebieha pod obrazom ľahkého horúčkového ochorenia, ktoré sa uvádzalo pod názvom žatevná alebo poľná horúčka.

Jej vyvolávateľom je spravidla L. gripotyphosa. Najťažší obraz leptospirózy sa pozoruje pri nákaze, ktorej vyvolávateľom je L. icterohaemoragiae, a označuje sa ako Weilova choroba. Prvé príznaky tohto ochorenia sa nelíšia od miernejších foriem, ale na 4. - 10. deň sa stav zhoršuje, charakteristické sú vysoké teploty, zimnica, bolesti hlavy, ťažký ikterus, výrazné poruchy obličiek, krvácanie zo slizníc a kože, ktoré sa môže prejaviť i na mozgu a na srdci. Toto krvácanie je najčastejšou príčinou smrti.

Prenos leptospiróz zo zvierat na ľudí sa uskutočňuje:

priamym kontaktom s výlučkami, predovšetkým močom zvierat,

kontaminovanými potravinami,

krvou,

kontaminovaným tepelne nedostatočne spracovaným mäsom.

Prenos leptospiróz z človeka na človeka je výnimočný.

Vyskytuje sa ochorenie vo svete?

Leptospiróza je geopolitná nákaza s pomerne zriedkavým výskytom v priemyselne vyspelých krajinách, no v tropických a subtropických oblastiach je pomerne rozšírená.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku?

Prvé prípady leptospirózy na Slovensku boli popísané v roku 1935 a neskôr v roku 1944. Počet hlásených prípadov na Slovensku však málokedy prevyšoval ročne 100 ochorení a v posledných 20 rokoch má klesajúcu tendenciu. Kým do 70. rokov sa hlásilo priemerne asi 100 prípadov, na prelome 80. a 90. rokov to bolo už len približne 40 ochorení.

V roku 2005 bolo hlásených 35 ochorení. Vyskytli sa v každom kraji s výnimkou Banskobystrického kraja. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v kraji Žilinskom.

Ako sa pred ochorením možno chrániť?

Prevencia zahrňuje opatrenia na zabránenie styku s močom a tkanivami infikovaných zvierat najmä u pracovníkov kanalizácií a bitúnkov. Dôležitá je osveta zameraná najmä na prevenciu nákazy turistov a poľnohospodárov, varovanie pred kúpaním sa v prírodných stojatých vodách v blízkosti výskytu hlodavcov.

Očkovanie.

V súčasnosti je v Južnej Ázii používaná polyvalentná inaktivovaná leptospirová vakcína v prípade možného rizika epidémie. Očkovanie na Slovensku zatiaľ nie je k dispozícii.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ochorenia od A po ZOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014