Meningokoková meningitída – meningokový zápal mozgových blán

Prírodné vedy » Biológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 287 slov
Počet zobrazení: 191
Tlačení: 18
Uložení: 14

Meningokoková meningitída – meningokový zápal mozgových blán

Aká je to choroba?

Meningokokvá meningitída je akútne infekčné ochorenie, ktoré začína bolesťami hrdla, teplotou, pokračuje postihnutím mozgových blán sprevádzaných zvracaním a septikémiou. Ochorenie vyvoláva „Neisseria meningitidis“ – 3 rozličné skupiny A, B, C. Inkubačný čas je 1 – 8 dní. Prameň nákazy je chorý človek alebo nosič baktérie, prenos sa uskutočňuje kvapôčkami vzdušnou cestou. Ochorenie má prevažne ťažký klinický priebeh a v našich podmienkach u 7-9% chorých končí smrťou.

Je možná jeho liečba?

Keďže ochorenie spôsobuje baktéria, liekom voľby sú antibiotiká. Aj napriek ich včasnému podaniu väčšia časť ochorení prebieha tak prudko, že ani ich podanie rozvoju choroby nestačí.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku?

Výskyt meningokokovej nákazy na Slovensku ráta v desiatkach pričom počty ochorení cyklicky kolíšu. V posledných 4. rokoch sa pozoruje pokles ochorení (31 prípadov v roku 2004). V rokoch 199 .. 200 sa však pozorovalo 80 – 100 ochorení ... Najviac ohrozenou skupinou sú deti 1 – 4 ročné a mladiství. Je možné ochorenie zavliecť zo zahraničia. Ochorenia sa vyskytujú na celom svete a to najmä v krajinách s nízkym hygienickým štandardom v krajinách Afriky a i v Ázii a Južnej Amerike.

Ako je možné proti ochoreniu sa brániť?

V prevencii ochorenia sa využíva v určitých situáciách očkovanie, ktoré sa však odporúča vykonať len u osôb, ktoré sa budú pohybovať v prostredí s epidemickým výskytom ochorenia. Jedná sa prevažne teda do krajín subsaharskej Afriky a Južnej Ameriky. V čase cyklického zvýšenia chorobnosti na túto nákazu na Slovensku sa proti nej očkovali branci, ktorí nastupovali na vojenskú základnú službu.

Je očkovanie bezpečné?

Len vzácne sa po očkovaní vyskytujú prechodné lokálne reakcie, prípadne zvýšená teplota, dráždivosť a únava, ktoré do 3 dní ustupujú.

Kedy sa treba dať zaočkovať?

Pri plánovanej ceste do epidemických oblastí sa treba očkovať minimálne 10 dní pred odchodom. Očkovacia látka chráni očkovaného približne 3 roky. Pre túto relatívne krátku dobu ochrany sa s celoplošným očkovaním proti menigokokovaj menigitíde neuvažuje.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ochorenia od A po Z

Diskusia: Meningokoková meningitída – meningokový zápal mozgových blán

Pridať nový komentár


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017