Fylogenéza hormonálnej sústavy

Prírodné vedy » Biológia

Autor: katyp (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 02.09.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 402 slov
Počet zobrazení: 81
Tlačení: 6
Uložení: 6

Fylogenéza hormonálnej sústavy

I. Funkcia HS :

a) sú regulátormi metabolizmu

 1. reprodukcia organizmov
 2. rast a vývin organizmov
 3. zachovanie druhu
 4. zabezpečujú homeostázu

II. Hormonálna regulácia

 • realizácia prostredníctvom hormónov
 • vlastnosti hormónov:
 • vysoká špecifickosť
 • vysoká účinnosť
 • pôsobenie pomalé
 • pôsobenie dlhodobé
 • miesto vzniku hormónov: žľazy s vnútorným vylučovaním, tkanivá
 • informačné kanále:
 1. krv
 2. mozgomiechový mok
 3. nervy
 • životnosť hormónov: je krátka, druhovo špecifická (niekoľko minút až dni)
 • pôsobenie hormónov na bunky cieľových tkanív:
 1. priame t.j. priamo ovplyvňujú napr. syntézu enzýmov
 2. nepriame - prostredníctvom enzýmu - adenylcykláza, ktorá zmení ATP na c-AMP (druhý posol) - a ten

 reguluje chemické procesy v bunke

 • regulácia tvorby hormónov je založená:
 1. na princípe spätnej väzby
 2. na činnosti nervového systému
 • rozdelenie - endohormóny

- ektohormony

III. Hormonálna regulácia bezstavovcov

 • neurokrínia (neurosekrécia) - t.j. hormóny sa tvoria v nervových bunkách
 • funkcia:
 1. riadia rast a vývin
 2. osmoreguláciu
 3. farbozmenu
 4. rozmnožovanie
 5. srdcovú činnosť
 6. zvliekanie
 • u obrúčkavcov, kôrovcov
 • hlavonožcov - majú neurokríniu aj žľazy s vnútorným vylučovaním
 • hmyz má 2 HS:
  1. neurosekrečne bunky v mozgovom gangliu - produkuje aktivačný hormón - má nadradenú funkciu, riadi činnosť ostatných žliaz
  2. žľazy uložené v hrudi - produkujú juvenilny hormón - spomaľuje prechod do dospelosti z larválneho štádia

- metamorfózny hormón (zvliekací) - stimuluje proces zvliekania lariev a kukiel

 • Feromóny - ektohormóny - zabezpečujú vnútrodruhovú komunikáciu

IV. Hormonálna regulácia stavovcov

 1. Hypotalamo – hypofýzový komplex
 • adenohypofýza /predný lalok hypofýzy/
 • stredný lalok hypofýzy - melanotropný hormón
 • umožňuje sezónne meniť farbu
 • nedostatočne vyvinutý pri vtákoch a cicavcov
 • neurohypofýza / zadný lalok hypofýzy/
 1. Epifýza

- výrastok medzimozgu - melatonín

- funkcia:

 • riadi farbozmenu
 • ovplyvňuje biorytmy (spánok a bdenie) a rozmnožovanie živočíchov
 • tlmí funkciu gonád
 • Štítna žľaza
 • je to najstaršia žľaza, vyvinutá už pri rybách
 • pri vtákoch ako párová žľaza
 • produkuje hormóny: tyroxín, trijódtyronín, kalcitonín
 • funkcia:
 • dôležitý pre normálny vývin živočíchov (metamorfóza obojživelníkov)
 • ovplyvňujú intenzitu metabolizmu
 1. Príštitné telieska
  • 1x pri obojživelníkoch
  • produkujú parathormón
  • funkcia:
  • riadi metabolizmus vápnika a fosfátových iónov
 2. Pankreas
 • 2 funkčné oblasti :
  1. tvorba pankreatických enzýmov
  2. Langerhansové ostrovčeky - tvorba hormónov
 • u rýb - sú ostrovčeky samostatné tkanivo
 • u cicavcov sú Langerhansové ostrovčeky súčasťou pankreasu
 • produkujú hormóny:
 • inzulín - znižuje hladinu cukru v krvi
 • glukagón - zvyšuje hladinu cukru v krvi
 1. Nadobličky
 • 2 funkčné oblasti:
 1. dreňová časť: produkuje adrenalín a noradrenalín
 2. kôrová časť: minerálkortikoidy, glukokortikoidy, androgény
 • Tymus
 • vyvinutá už u drsnokožcov
 • detskom veku hormón ovplyvňuje rast a brzdí pohlavné dospievanie
 • v dospelosti lymfatický orgán - imunitná funkcia, dozrievanie T-lymfocytov
 • Pohlavné žľazy
 • v nich sa tvoria pohlavné hormóny
 • testosterón - samčí pohlavný hormón - ovplyvňuje pohlavnú aktivitu, tvorba druhotných pohlavných znakov, tvorba pohlavných buniek
 • estrogén - samičí pohlavný hormón - vývin pohlavných orgánov, tvorba druhotných pohlavných znakov
 • progesterón - brzdí dozrievanie folikulov, ovplyvňuje uhniezdenia vajíčka v sliznici maternice, udržuje graviditu

V. Tkanivové hormóny

- vznikajú v rôznych tkanivách

 1. Žalúdok - produkuje gastrín
 2. Obličky - renín, erytropoetín
 3. Mozog - liberíny, statíny, endorfíny
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017