Fylogenéza telových tekutín

Prírodné vedy » Biológia

Autor: katyp (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 02.09.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 563 slov
Počet zobrazení: 75
Tlačení: 7
Uložení: 7

Fylogenéza telových tekutín

I. Funkcia telových tekutín

 1. transportná (prenos dýchacích plynov, živín...)
 2. termoregulačná (pečeň - najteplejší orgán)
 3. imunitná
 4. udržiavanie homeostázy
 5. vytvára vnútorne prostredie organizmu

II. Telové tekutiny

 1. vnútrobunkové
 2. mimobunkové (krv, lymfa, tkanivový mok)

III. Typy telových tekutín

1) Jednobunkovce

- nemajú špecifickú telovú tekutinu, zodpovedajú zložením vodnému prostrediu

- transport na základe osmózy a difúzie

2) Hubky

- nemajú telovú tekutinu

- transport živín zabezpečujú amebocyty

3) Hydrolymfa

- pŕhlivce, ploskavce, ostnatokožce

- vodomiazga

- zloženie podobné ako morská voda - obsahuje soli, voľne plávajúce bunky, neobsahuje bielkoviny alebo len veľmi málo

- cirkuluje v gastrovaskulárnej sústave

4) Hemolymfa

- krvomiazga

- nachádza sa u živočíchov, ktoré majú otvorenú CS - mäkkýše (50% objemu tela) a článkonožce (20%)

- zloženie hemolymfy - obsahuje krvné bunky; krvné farbivá, ale krvné farbivá nie sú viazané na krvné bunky; organické a anorganické látky; bielkoviny

5) Krv (Hém)

- živočíchy, ktoré majú uzavretú CS - obrúčkavce, hlavonožce, stavovce

6) Lymfa/Miazga

- je to ultrafiltrát tkaninového moku

- prúdi v lymfatických cievach

- transport splodín metabolizmu a živín

7) Tkanivový mok

- vypĺňa mezdibunkové priestory, obsahuje menej bielkovín

- zabezpečuje výmenu látok

IV. Krv

- 5 - 10% hmotnosti tela

- 1/3 pri pomalom krvácaní a pri rýchlom 1/2

- množstvo krvi je individuálne - mláďatá majú viac krvi ako dospelí

- samci viac ako samice, tučný menej a svalnatí viac

- zloženie - krvné bunky - červené krvinky

- biele krvinky

- krvné doštičky

- krvná plazma

- pomer krvnej plazmy a erytrocytov sa nazýva hematokrit - u mužov 55:45 a u žien 58:42 (-3%)

- pri zvýšenej sedimentácií je v tele zápal

KRVNÁ PLAZMA

- tvorí prostredie pre krvinky

- pH - 7,36

- zloženie - 91% voda, 8% organické látky a 1% anorganické látky

- organické látky - 7% bielkoviny (plazmatické bielkoviny) - albumíny 60% (transportná f.), globulíny 35% (imunitná f.) a fibrinogén 5% - vznikajú v pečeni

- sacharidy (glukóza) - normálna hladina cukru - glykémia 4,5 - 5,5 mmol na liter

- alimentárna hyperglykémia - zvýšenie cukru po jedle

- cholesterol HDL

- anorganické látky - soli, ktoré slúžia na udržiavanie acidobazickej rovnováhy a osomtickej hladiny

- stavba buniek, zrážanie krvi

ERYTROCYTY

- prenos dýchacích plynov

- tvar erytrocytov - oválny - okrem cicavcov všetky stavovce - tiež lamy, ťavy

- tvar disku - bikonkávny disk - zväčšenie vstrebávacej plochy

- jadro - jedine cicavce majú bez jadra - pri vzniku majú ale neskôr vypudia - nepriame erytrocyty

- veľkosť - cicavce - 7,4 mikrometra

- obojživelníky - 70 mikrometra

- počet - podmienené: pohlavím - muži - 5,5.1012/l

- ženy - 4,5.1012/l

vekom

nadmorskou výškou - pri väčšej vzniká viac erytrocytov

ročným obdobím

- životnosť - 120 dní - 3x do roka

LEUKOCYTY

- obranné funkcie proti antigénom

- priame - majú jadro

- životnosť je rôzna (od niekoľko hodín až po celý život)

- 5 - 7 tisíc/mm3

- mláďatá a gravidné ženy majú viac

- rozdelenie:

- granulocyty (majú granule) - neutrofilné, bazofilné a eozinofilné

- agranulocyty - monocyty (najväčšie) a lymfocyty (nie sú schopné fagocytózy, typu T - dozrievajú v týmuse, B - v burze - vyliačením kloaky) 

TROMBOCYTY

- sú nepravé bunky (nemajú jadro)

- vznikajú v kostnej dreni a to odlupovaním veľkých buniek - megakaryocytov

- podieľajú sa na zrážaní krvi (hemokoagulácia)

- hemostáza - zastavenie krvácania

Fylogenéza hemokoagulácia:

 1. sťahy svaloviny okolo poraneného miesta - väčšinou u živočíchov s otvorenou CS
 2. ploskavcom sa okolo poraneného miesta vytvára bunková zátka a to z voľných buniek telových tekutín
 3. mäkkýše - do bunkovej zátky sa dostáva gél, ktorý vzniká z 
 4. stavovce - na zrážanie sa im vytvorili trombocyty

Podstata zastavenia krvácania:

 1. vazokonstrikcia - stiahnutie cievy v miestach poranenia - funguje pri malých cievach, kde je nízky tlak
 2. reakcia krvných doštičiek - pri tomto deji sa vytvára doštičková zátka - biely trombus

- krvné doštičky sa prilepia na miesto cievy

- krvné doštičky zmenia svoj tvar - vytvárajú dlhé výbežky

- na doštičky sa nadväzuje fibrinogén, ktorý spôsobí rozpad krvných doštičiek, z ktorého sa uvoľňujú faktory krvného zrážania

 1. hemokoagulácia - samostatný proces zrážania krvi

- premena rozpustného fibrinogénu na nerozpustný vláknitý fibrín

- na premenu je treba protrombin (tromobokináza) à trombín à +Ca2+, vitamín K

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013