Česká próza ve 20. a 30. letech 20. století

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 19.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 4 977 slov
Počet zobrazení: 1 074
Tlačení: 92
Uložení: 87

Česká próza ve 20. a 30. letech 20. století

Situace mezi válkami. Téma první světové války, psychologický román, sociální tématika, okruh autorů kolem Lidových novin, ruralisté, avantgardní tvorba (J.Hašek, J.Havlíček, M.Majerová, I.Olbracht, K.Čapek, K.Poláček, V.Vančura)

 • vytvoření samostatného čs.státu – optimismus
 • dvacátá léta – období rozkvětu, hospodářský rozvoj
 • třicátá léta- světová hospodářská krize – sociální a politické problémy
  růst revolučních sil, nástup totalitních ideologií – slibovali řešení problémů
 • česká literatura dosáhla vysoké umělecké úrovně
 • česká próza v 1. polovině 20.století – velká rozrůzněnost

Téma 1. světové války

 • první světová válka je významným mezníkem moderních evropských ději a velmi významně zasáhla do politického a kulturního vývoje

Jaroslav Hašek

 • prozaik a satirický žurnalista
 • zvláštní bohémský život, měl odpor ke společnosti, měšťáctví, narodil se v Praze (drogista); odešel na Balkán pomáhat makedonským vlastencům - anarchista, bohémský život a tuláctví - odpor k společnosti, měšťáctví
 • za války se stal vojákem rakousko-uherské armády, ale přešel do ruského zajetí a později vstoupil do československých legií a po VŘSR r. 1917 do Rudé armády (novinář a osvětový pracovník), v r. 1920 se vrátil do Čech, pokračoval ve starém způsobu života
 • založil polit. stranu „strana mírného pokroku v mezích zákona“ (napsal knihu Dějiny strany mírného pokroku)
 • povídky čerpající ze c. k. mocnářství i z doby první republiky, z jeho soukromého života - satira lidské hlouposti, nadutosti, hlupáků, policistů, úředníků
 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války - válečný satirický román, satira na rakouský militarismus, 4 dílné dílo, nedokončené - dokončení provedl až jeho přítel Karel Vaněk- nedodržel původní koncepce; ilustrace: Josef Lada, zfilmován (poprvé s Karlem Nollem v hlavní roli, pak Sašou Rašilovem a Rudolfem Hrušínským)
  Švejk - nadšený a důsledný prosťáček, který své nadřízené přivádí k šílenství, uvádí v absurditu všechny rozkazy, zákony, zájmy státu, ale i destruktivní živel - vytváří zmatek a rozklad uvnitř armády, nesmírně horlivý (vše bere doslova), vše dokazuje na tom, co se kdysi stalo (epizody) - ke všemu má nějaký příklad, dvojjaký - prostomyslný dobrák nebo moudrý blázen (předstírá idiotství a válce se brání svým chytráctvím)
  vystupují civilisté (paní Müllerová, hostinský Palivec) a důstojníci (nadporučík Lukáš, poručík Dub, kaprál Schröder) jsou představiteli vládní moci zobrazení s groteskní nadsázkou (ztělesnění hlouposti a omezenosti, povýšenosti nebo chorobné ctižádostivosti)
  forma nedějová, vyprávěcí, málo popisný, Švejkovy rozhovory a vyprávění, jeho osudy po odvodu, v průběhu cesty a na frontu a do zajetí; jazyk: liší se řeč autorská (spisovná) a řeč postav lidová čeština, vulgarismy, germanismy; román přeložen do mnoha jazyků, postava Švejka se rodila dlouho a měnila svou podobu, vznikla už před válkou - v seriálu grotesek antimilitaristického zaměření. Význam Švejka: obraz surovosti a nesmyslnosti války, výsměch a protest proti ní

Legionářská literatura

 • psali ji příslušníci československých legií (zejména legií v Rusku)
 • dílo většinou formou deníků - zachycení války kronikářským způsobem na základě vlastních zkušeností
 • nevydáváno po druhé světové válce, po r. 60 se začala legionářská literatura zase vydávat

Rudolf Medek

 • účastník bitvy u Zborova
 • Anabáze - 5 dílný románový cyklus - kronikářské líčení válečných událostí v Rusku, zvláštních bojů československých legií na straně protibolševických sil; obraz bitvy u Zborova v červenci 1917, zmatku a chaosu v Rusku, vyčerpávající cesty legií přes Sibiř do Vladivostoku a návratu domů

Josef Kopta

František Langer

Jaroslav Kratochvíl

Demokratická próza

 • Poláček, E. Bass, K. Čapek
 • silně se staví k humanismu, působili v redakci Lidových novin (demokraticky smýšlející)
 • Karel Čapek - viz. otázka č.26

Josef Čapek

 • starší bratr Karla Čapka, známější jako malíř, patřil k umělec. skupině Tvrdošíjní, ale věnoval se také psaní knih, zemřel v koncentračním táboře na tyfus
 • Kulhavý poutník-román
 • Stín kapradiny-balada v próze, příběh dvou pytláků, kteří zabili lesníka
 • Básně z koncentračního tábora – básnická sbírka, posmrtně
 • Povídání o pejskovi a kočičce-autorem textu i ilustrací
 • Krakonošova zahrada, Zářivé hlubiny,Ze života hmyzu-napsal s Karlem
 • Psáno do mraků-soubor aforismů (vtipné průpovídky)

Karel Poláček

 • demokrat, humanista prozaik, společenský kritik a humorista, novinář
 • pocházel z Rychnova nad Kněžnou z rodiny židovského kupce.
 • první světovou válku prožil na ruské a srbské frontě.
 • pracoval v redakci Lidových novin, kde proslul jako autor celé řady vynikajících soudniček - beletristicky zpracované příběhy, grotesky ze soudních síni, sloupků, fejetonů a povídek. Redakci musel z rasových důvodů roku 1939 opustit. Zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi.
 • snažil se zobrazit člověka v obyčejném životě - pohled humoristický i kritický, náměty vybírá z vlastní zkušenosti - hrdinové jsou lidé, které poznal, potkal,
 • časté téma je maloměšťáctví: dívá se na maloměšťáky kriticky, vysmívá se jim, kritizuje je pro jejich chamtivost, hrabivost, zajímají se jen o sebe, jsou pro druhé nebezpeční - jdou jen za penězi a ubližují ostatním,
 • přímá řeč, dialogy, polopřímá řeč, nevlastní přímá řeč (vnitřní monolog), jazyk živý, pestrý
 • Hráči – román - karikatura lidí, jejichž jedinou životní náplní je hráčská vášeň - mariáš
 • Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno – románová pentalogie, pátý díl je nezvěstný, hrdiny těchto románů sleduje autor v zatuchlé atmosféře venkovského městečka těsně před vypuknutím první světové války, provází je na haličskou frontu a nakonec předvádí válečné zázemí, hladovějící obyvatelstvo a válečné zběhy.
  Autor charakterizuje na svých postavách podstatu maloměšťáctví – frázovitost, banalitu, nudu, sobectví. lidé, kteří nedokáží být otevření novým názorům, nedokáží změnit nic, co už je zavedené
 • Se žlutou hvězdou – deník z koncentračního tábora
 • Muži v ofsajdu – román, čistě humoristické dílo, stal se velmi populární, zachycena psychika a vášnivost klubových fanoušků - komické situace vyplývající z fanouškovského zaujetí- sny o fotbalových zápasech, reportážní postupy, pražský dialekt, německá a latinská slova
  2 hlavní postavy fanoušků – fanda Slavie pan Načeradce a otec Emanuel a syn Habáskovi – fandové Viktorky. Habáskovi jsou chudí, nemají matku. Dostanou se do sporu s panem Načeradcem a jsou odvedeni na policii, musí zaplatit pokutu. Pan Načeradec pokutu zaplatí a stanou se z nich přátelé. Mladý Habásek pracuje u pana Načeradce, najde si dívku – fanynku fotbalu. Nakonec se vezmou a chodí na fotbal spolu.
 • Hlavní přelíčení- román charakteristický sarkasmem a ostrou kritičností, hrdinou je obyčejný chudý člověk, který velmi touží po majetku, kvůli penězům zabil svou dívku a končí před soudem
 • Dům na předměstí – román, satira na maloměšťáctví, hrdinou je strážník, který po úporném šetření koupil dům, ale tím okamžikem se úplně změnil a stal se z něj otrok toho domu, je to člověk neurvalý, deptá své nájemníky a chce od nich co nejvíce peněz. Nastěhuje se mladý pár, který deptá, ale oni zdědí dům a místo nich se nastěhuje mladý právník, který mu vše vrací.
 • Michelup a motocykl-hlavní hrdina rád výhodně nakupuje, jednou sežene motocykl, i když ho na nic nepotřebuje a je pro něj spíš přítěží (plete se mu v bytě, musí platit řidiče), po havárii motorku prodá a koupí místo ní rádio, z původního vyprávění o povrchním člověkovi vzniká vážnější příběh, když Michelup poslouchá v rádiu Hitlerův projev a domnívá se, že hitlerovské nebezpečí zmizí pouhým vypnutím rozhlasového přijímače
 • Bylo nás pět – román, určen dětem, psal ji v době, když čekal na transport do koncentračního tábora úsměvná próza, chtěl lidi potěšit v dobách zlých, vydáno posmrtně, situační komika a slovní humor - kluci často napodobují mluvení dospělých, míchají výrazy knižní i nespisovné - vliv školy a řeči dospělých (pravil, jelikož, odvětil), snaží se mluvit vznešeně a právě to působí komicky) slova expresivní (kulit vočadla), nářečí (nýčko, prauda) a obecná čeština (abysem, dolejzá), oslavou bezstarostného mládí, jeho nebojácné podnikavosti, živého elánu a radostné plnosti dnů.
  vzpomíná na radostné dětství strávené v klukovské partě v Rychnově nad Kněžnou., vypravuje o různých klukovských lumpárnách, často komentují činy dospělých a tím ukazují mnohé nepravosti, zfilmované - Vypravěčem je chlapec Petr Bajza. Do party dále patřili: Petrův nejlepší kamarád Bejval Antonín, věřící Jirsák Čeněk, nebojácný Éda Kemlink a Zilvar z chudobince a pes Pajda. Společně se chlapci chodili koupat k nedalekému rybníku Klobouku, bojují s Dražáky, Ješináky a Habrováky, škádlí rychnovské obyvatele svými lumpárnami a čelí pohlavkům a trestům svých rodičů. V příbězích vystupují i další postavy: služka Kristýna (Rampepurda), Bajzovi, mravokárce Fajst, řezník Štverák atd.,
 • Hostinec U kamenného stolu – humoristická próza o venkovských lázních a letních hostech

Eduard Bass (vl. jménem Schmidt)

 • novinář, reportér, prozaik, humorista, dramatik, kabaretiér
 • měl převzít po otci kartáčnictví, zklamal
 • začíná pracovat v kabaretech - zpěvák a textař (Červená sedma - stál u jeho zrodu a stal se jeho duší)
 • pracoval jako novinář v Lidových novinách
 • autorem tzv. rozhlásků – veršovaných komentářů k týdenním událostem, napsal jich víc než 700, kázáníčka zase představují jeho nejlepší sloupky.
 • Klapzubova jedenáctka-humorná povídka o fotbalovém týmu složeném z jedenácti bratrů, které trénuje jejich otec, humorně popisovány jejich tréninky, zápasy i vítězství, v knize se na rozdíl od Poláčkových Mužů v ofsajdu zabývá fotbalem samým,
 • Lidé z maringotek – novely,milostné příběhy, 10 novel, které si jedné noci vypráví 10 artistů
 • Cirkus Humberto – román, psán za okupace, oslava českého člověka a jeho píle, tvůrčích schopností, podnikavosti a solidarity. Stala se jednou z nejčtenějších knih. Hlavním hrdinou je Vašek Karas, který se k cirkusu dostal jako malý kluk se svým otcem a strávil tam už celý život, postupně se naučil všechny cirkusácké profese (žonglér, krasojezdec, drezér zvířat), byl velmi oblíbený pro svou pracovitost, skromnost, odvahu, upřímnost, oženil se s dcerou ředitele a po jeho smrti se sám stal ředitelem cirkusu, v době, kdy zájem o cirkusy upadal, začal velmi úspěšně vést varieté, v jeho profesi pokračovala vnučka, která se stala slavnou tanečnicí

Avantgardní tvorba

Vladislav Vančura

 • prozaik, dramatik, scenárista a režisér, 1. předseda Devětsilu (poetismus), povolání lékař
 • za okupace v ilegálním odboji, v době heydrichiády zatčen a popraven
 • jeho žena Ludmila napsala knihu Dvacetšest krásných let (o Vančurovi),
 • natočil 2 filmy: Před maturitou, Marijka nevěrnice
 • představitel avantgardní literatury
 • jeho díla se vyznačují hledáním nových forem, osobitým jazykem
 • próza-prvky poetismu, velké části textu jsou lyrické, i v próze používá básnický jazyk, zvláštní kompoziční postupy – typické spíš pro pohádky, legendy, pověsti, zvláštní jazyk – nesmířeně bohatý, používá jazykové vrstvy (lidové výrazy, slang, argot, knižní výrazy, archaismy, zastaralé tvary slov:přechodníky), velmi dlouhá souvětí (humanistická souvětí), hlavní hrdinové jsou většinou velmi činorodé postavy, velmi aktivní, většinou nesmírně milují život a dokážou si ho naplno užívat (renesanční)
 • Pekař Jan Marhoul – román, vliv proletářské literatury základem je skutečná postava, živnostník Jan Marhoul byl dobrý člověk, každému pomáhal a půjčoval, nemohl vidět hlad a své výrobky spíše rozdával než prodával. Zbankrotuje a nikdo mu nepomůže, stal se z něj v pekárně řadový dělník a umírá v naprosté chudobě
 • Pole orná a válečná – román, odsouzení nesmyslnosti válečného vražděním reagoval na I. svět. válku, navazoval na český básnický poetismus (nesouvislý děj, volné řazení scén z fronty, zázemí)
 • Rozmarné léto – novela, vliv poetismu, příběh tří přátel z plovárny (Antonína Důry, abbého Rocha a důstojníka Huga), zachycuje maloměstskou nudu v lázeňském městečku Krokovy Vary, stereotyp narušen příjezdem Arnoštka s Annou; Důra včetně dalších mužů vzplane obdivem k této dívce, jeho manželka zas chodí za kouzelníkem, ale po menším konfliktu kouzelník s Annou město opustí a všechno se vrací do starých kolejí, bylo zfilmováno (Rudolf Hrušinský); knižní jazyka
 • Markéta Lazarová - baladický román, drsný příběh ze středověku, dva rody loupežnických rytířů. Lazar na Obořišti má dceru Markétu, kterou nechal vychovat v klášteře. Proti Lazarovi stojí rod Kozlíků na Roháčku. Když Mikoláš Kozlík unese Lazarovu dceru Markétu, připojí se rod Lazarů ke král. vojsku. Mikolaš a Markéta, se postupně do sebe zamilují. Markéta se měla původně stát služebnicí Boha a odejít do kláštera a trpěla tím, že je jeho milenkou, přestože dala otci jiný slib Další mileneckou dvojici tvoří zajatý německý hrabě Kristián a Kozlíkova dcera Alexandra. Nepokoje vyvrcholily bojem mezi loupežníky a hejtmanským vojskem. všichni Kozlíkovi lupiči i Kristián zemřeli na popravišti . Alexandře i Markétě bylo odpuštěno
  oslavuje sílu lásky, kniha zfilmovaná (r.František Vláčil), autor hledá v minulosti to, co nenachází v současnosti, oslava krás života, lásky, protest pro měšťáctví, prvky lyrismu, jazyk působí vznešeně a knižně, využívá archaismy a historismy
 • Konec starých časů – román, Menzel natočil stejnojmenný film, zbohatlík koupí zámeček a chce žít stylem šlechticů, ale neumí to, atmo­sféra v rodině je nudná, k životu ji probudí rus. emigrant Megalrogov - prášilovský typ, umí napínavě vypravovat, vymýšlí si, ale probudí rodinu k životu. Vetře se do společnosti, všechny okouzlí a nakonec se zase vytratí.
 • Obrazy z dějin národa českého - psáno za okupace, historické dílo,. původně měla mít tři díly, ale poslední je nedokončený, cílem bylo povzbudit sebevědomí okupovaného národa připomínáním slavné minulosti, jednotlivé kapitoly jsou věnovány událostem, nebo osobnostem českých dějin, neznámější kapitola věnovaná Kosmasovi
 • Jezero Ukereve –divadelní hra, děj se odehrává v Africe, kritika kolonialismu, vliv aktuálního šíření fašismu. fašismus znázorněn na malárii, Hlavní hrdina je lékař hledající lék proti malárii. Nakazí se, ale před smrtí se dozvídá že němečtí lékaři lék objevili.
 • Josefína-veselohra o nadané zpěvačce, která se neumí chovat, zpracovává podobné téma jako Pygmalion příběh o obyčejné dívce s velmi dobrými charakterovými vlastnostmi, porovnávána s lidmi z lepší společnosti, kteří ale svou povahou stojí hluboce pod její úrovní
 • Kubula a Kuba Kubikula-pohádková kniha pro děti, příběh medvědáře a jeho medvěda

Společenská próza

 • vzorem byla sovětská literatura, hlavním tématem je život dělníků a boj za lepší pracovní podmínky.
  k levicové próze se řadili autoři, kteří patřili do řad komunistické strany nebo souhlasili s revoluční změnou ve společnosti a využívali metody socialistického realismu

Ivan Olbracht (vl. jménem Kamil Zeman)

 • syn Antala Staška
 • živil se jako komunistický reportér a novinář v redakci Rudého práva, vězněn
 • několikrát cestoval do Ruska - navštívil Podkarpatskou Rus a našel tam zdroj své tvorby
 • vynikající vypravěč, dokáže velmi dobře spojit realistu s mýtem, legendou
  jeho knihy jsou o lidech, kteří jsou zvláštní (vyděděnci, rebelové, lidé z odlišné komunity)
  učí nás pochopení vůči jiným lidem, kteří nezapadají do normálu, velmi dobré psychologické prokreslení osob, reprezentuje ve svém díle společenský i psychologický román
 • za okupace-kvůli cenzuře nemohl volně publikovat, proto pouze přepracovával starší díla do srozumitelnější podoby pro mládež, většinou se snažil posílit národní sebevědomí
 • Podivné přátelství herce Jesenia - psychologický román, porovnání povah dvou přátel, herců - Jiřího Jesenia (vážná, racionální povaha) a Jan Veselý (protiklad, lehkomyslný, impulsivní). Oba milují operní pěvkyni Kláru, kvůli které se i na čas rozejdou a ona si vezme Veselého. Za 1.světové války se Veselý zapojí do protiněm. špionáže, získá pro to i Jesenia, ale je jako špión dopaden a zastřelen. Jesenius se postará o výchovu jeho dítěte a vezme si Kláru.
 • Anna Proletářka - agitační román, polit. román s nízkou uměleckou hodnotou, psychologie postav působí velmi nevěrohodně, chtěl zachytit dobu r. 1920, kdy se sociální demokracie štěpila na levici a pravici, kdy proběhla generální prosincová stávka a boje o Lidový dům, hl. postavou Anna venkovská dívce, sloužící v jedné pražské rodině, ušlápnutá, naivní, poslušná, bez zájmu o politiku. seznámí se s dělníkem Toníkem Krouským Toník je představitelem levice a pod jeho vlivem se z prosté a bojácné Anny stává uvědomělá revolucionářka
 • Nikola Šuhaj Loupežník - baladický román, děj situován do vesnice Koločava na Zakarpatské Ukrajině do doby 1. světové války a po ní., vznikl na základě skutečné události, autor se na Ukrajině setkal s řadou pověstí o Nikolovi, ve kterých byl přirovnáván k Jánošíkovi, připisovány zázračné schopnosti (nezastřelitelnost) hrdinou je Nikola, který zběhl z 1. Světové války kvůli své dívce Eržice a vrátil se do rodné vesnice jako zběh se musí před četníky v lesích skrývat, po čase se k němu přidá několik jeho přátel a vytvoří loupežnickou bandu, okrádali bohaté a případně i pomohli chudým, lidé s ním sympatizovali a pomáhali mu, četníci nemohli Nikolu dopadnout, proto na něj nakonec vypsali odměnu a Nikolu pak zradili jeho přátelé z družiny a jeho i bratra zabili sekerou, Nikola však v srdcí lidí nezemřel, stal se pro ně symbolem svobody a touhy po sociální spravedlnosti
 • Golet v údolí – soubor 3 povídek, z Podkarpatské Ukrajiny (golet=židovská osada uprostřed jinonárodního prostředí) svět ortodoxních židů - popisovány různé zvyklosti a zvláštnosti židů, kteří jsou líčeni jako velmi dobří obchodníci, některé příběhy jsou zfilmovány - povídka O smutných očích Hany Karadžičové
 • O zlých samotářích - soubor 3 povídek, hrdiny jsou lidé z okraje společnosti, kterými ostatní opovrhují (tulák, komedianti, ras), tito lidé se cítí neprávem odstrčeni, většinou zatrpknou a stávají se z nich luzní samotáři někteří se mstí krádež i vražda
 • Žalář nejtemnější- psychologický román o chorobné žárlivosti a sobectví (=žalář)- zachycená tragédie úředníka Macha, který je šťastně ženat až do doby, než po úrazu oslepne. Tato slepota způsobí krizi v manželství, protože Mach začne bezdůvodně žárlit na svou ženu, podezřívá ji, dělá jí výstupy, donutí ji k rozvodu.
 • Zamřížované zrcadlo- próza s prvky reportáže, čerpal z vlastní zkušenosti z vězení, během, života byl 2x vězněn z politických důvodů, hlavně kvůli novinářským článkům, v nichž hájil dělníky
 • Biblické příběhy – pro děti a mládež převyprávěný Starý zákon.
 • O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách – převyprávění staroindické bajky
 • Ze starých letopisů-přepsal některé příběhy ze starých českých kronik
 • Dobyvatel - historický román beletristické zpracování dobytí Mexika (Říše Aztéků),
 • Obrazy ze soudobého Ruska – kniha reportáží
 • Bejvávalo – soubor reportáží z konce Rakouska a z 1. republiky
 • Hory a staletí - soubor novinářských reportáží, které přibližují divokou přírodu Ukrajiny, drsné podmínky pro obyvatele, velmi zaostalý způsob života, chudobu, národnostní problémy (židé)

Marie Majerová

 • přední levicová prozaička a reportérka, redaktorka Rudého práva, angažovala se komunistické straně - socialistický realismus
 • hodně cestovala (Rusko, Čína, Afrika, USA) určitou dobu byla ovlivněna anarchismem
 • velkou část života prožila na Kladně, kde důkladně poznala život horníků a díky tomu pak psala většinou o nich a o jejich rodinách
 • v prvních knihách si všímala hlavně života dělnických žen nebo služek, upozorňovala na to, jak jsou využívány muži a společností
 • Nejkrásnější svět – román, Lenka žije se svým otcem a sestrami na venkově, otec chce, aby se vdaly podle něj; Lenka se bouří proti tomu, chce se vzdělávat, utíká z domu a odchází do Prahy, kde se z ní stává učitelka, zapojí se do činnosti revolučního kroužku, stane se agitátorkou a v r. 1920 je při demonstracích postřelena, umírá.
 • Přehrada – utopický román, vidina změny společnosti.
 • Siréna – román, vývoj dělnického hnutí na Kladensku, kronika několika generací dělnické rodiny Hudců
 • Havířská balada - volné pokračování Sirény, psáno jako balada v próze, obraz hornické bídy, odehrává se za 1. republiky po válce, kdy Rudolf Hudec přišel o práci, protože byl zmrzačen v dolech a živí se žebrotou.
 • Náměstí republiky – román, vyšel za 1.světové války, rozešla se s anarchismem; dějištěm je Paříž na poč. 20. stol., ústřední postava je ruský emigrant (anarchista), který po atentátu na pařížského policejního komisaře přemýšlí ve vězení o zbytečnosti tohoto činu.
 • Cesta blesku z Ruska, Africké vteřiny, Zpívající Čína, Dojmy z Ameriky -reportážní knihy
 • Bruno, Nespokojený králíček - próza pro děti, v období okupace
 • Robinsonka – novela, Blažena Borová zůstává po matčině náhlé smrti sama s tatínkem – taxikářem a novorozeným bratříčkem Péťou. Pro čtrnáctiletou studentku, žijící dříve jako bezstarostný zhýčkaný jedináček, nastává v bytě, který se jí proměnil v pustý ostrov, každodenní zápas s nezvyklými starostmi o domácnost. Bláža si připadá docela jako Robinson a statečně se z říše vysněných dobrodružství probojovává ke skutečnému životu. Robinsonce často pomáhala přítelkyně, sousedka Tonička, kterou si tatínek nakonec vzal a Péťa se mohl vrátit z kojeneckého ústavu domů. Zase začínají žít jako rodina, dívka může opět začít chodit do školy

Marie Pujmanová

 • levicově orientovaná spisovatelka; psychologická a sociální próza, představitelka socialistického realismu
 • narodila se v Praze, vzdělané měšťanské prostředí
 • Předtucha – novela, psychologie dospívajících, hlavní postavou je dospívající dívka Jarmila, která je zpočátku vylíčena jako velmi lehkomyslná, starající se pouze o sebe, když se dozví o železničním neštěstí, kde měli zahynout její rodiče, změní se, náhle jakoby dospěje, stává se zodpovědnější a uvědomuje si i svoje povinnosti vůči dvěma mladším bratrům, její proměnu nezvrátí ani skutečnost, že rodiče žijí, protože ten vlak nestihli
 • Pacientka doktora Hegla - povídka - proti maloměstské morálce, za práva svobodné matky, příběh emancipované ženy, která se rozhodla stát svobodnou matkou po tom, co se otec dítěte odmítl s ní oženit, musela tak čelit mnoha předsudkům ve své době, Karla, dívka před maturitou, jež si plánuje budoucnost s chlapcem, jednou málem zemře a musí jíž do nemocnice, dr. Hegl ji zachránil a ona se do něj zamiluje, Karla se rozchází se svým chlapcem, on je nešťastný, předávkuje se prášky, Karlu mu nesměla jít na pohřeb, všichni ji obviňují z jeho smrti, dr. Hegl je ženě nevěrný, kde může, má dvě děti,čeká s Karlou dítě, rozchází se
 • Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti-politická románová trilogie,vrchol tvorby, prostředí podnikatelské, dělnické, pražských intelektuálů, život dvou rodin, od 20. let do konce 2.svět.války

Psychologická próza

 • autoři většinou podrobně rozebírají chování a vnitřní život svých postav
 • nejlepší próza psaná mezi válkami
 • je velmi aktuální i dnes, je velmi čtivě napsána
 • skupinu autorů tvořily skutečné umělecké individuality
 • sondy do života lidí bezcitných, amorálních, lidí, kteří jsou nešťastní, proto kolem sebe šíří zlo
 • zákl. charakteristickým rysem je duševní svět jednotlivých postav

Jaroslav Havlíček

 • autor psychologických povídek, románů
 • zaměřoval se ve svých dílech na nezdravé rodinné prostředí. Objevují se u něho i psychopatické osobnosti a manželé, z nichž jeden je nevyléčitelně nemocný a má vliv na charakter partnera(ky).
 • jeho hrdinové jsou postiženi patologickými jevy společnosti. Se zájmem líčí degeneraci a marnost měšťáckého života, o záporném vlivu prostředí na člověka
 • Neviditelný-román, hrdina Petr Švajcar byl z chudých poměrů, ale toužil po kariéře, stal se inženýrem a oženil se s dívkou z bohaté rodiny, netušil ale, že tato rodina trpí dědičnou chorobou, v jejímž závěru se nemocný domnívá, že je neviditelný (představa neviditelnosti - děsivé scény halucinačního šílenství), nemoc se projevila u jeho manželky a ta spáchala sebevraždu, nemoc se ukázala i u jejich dítěte, zfilmováno
 • Petrolejové lampy – nejznámnější román, zfilmováno, původní název Vyprahlé touhy, odehrává se v první polovině 20. století, hrdinka Štěpka Kiliánová - bohatá, vtipná, chytrá, ale není hezká a proto o ní nikdo nemá zájem.Na statek, kde žije, přijede její bratranec Pavel Malina, který je domýšlivý, líný a pije. Z vypočítavosti se uchází o Štěpu. Nemají šťastné manželství, ale navenek to hrají. Pavel umírá na syfilis a na statek přijíždí druhý bratranec, který si uvědomí, že není hezká, ale má jiné přednosti.
 • Helimadoe – román, název je sestaven ze začátečních písmen jmen pěti dcer (Helena, Linda, Marie, Dora, Ema) ovdovělého a podivínského vesnického lékaře, který diriguje život svých dětí tak, že jim přiděluje povinnosti v pravidelných turnusech. Dcery se nakonec vymknou přísnému režimu otce celý příběh je vyprávěn dospívajícím chlapcem, který rodinu navštěvuje jako pacient.
 • Ta třetí-příběh úředníka, který se hodlá oženit, a proto se seznamuje postupně s ženami různých charakterů, první z nich mu připadá velmi uzavřená a nesmělá, druhou odsuzuje pro její ráznost a samostatnost a nakonec volí třetí variantu – sebevraždu

Egon Hostovský

 • židovského původu, nebyl příliš oblíben, byl zamlčován
 • dvakrát emigroval – do USA, poprvé v r. 1939 až 1945, podruhé od r. 1948 do r. 1973, kdy zemřel.
 • živil se tam jako spisovatel, nakladatel
 • po jeho smrti vznikla nadace Egona Hostovského, z níž byly udělovány ceny nejlepším exilovým a samizdatovým dílům
 • zájem o židovské prostředí a pronásledované lidi - hl. postavami jsou většinou emigranti, židi – jsou v cizím prostředí, cítí se izolování, nejsou schopni se přizpůsobit a nemůžou se vrátit
 • jeho díla jsou čtenářsky náročná, čtenář často ztrácí orientaci v čase, prostředí i osobách, stejně jako hrdinové.
 • Ghetto v nich-román o židovské rodině, otec trpí rasovým útlakem, jeho syn mu chce pomoci, ale neúspěšně
 • Žhář - dějištěm je pohraniční městečko ve 30. letech, kde dochází k sérii požárů, ze žhářství je podezříván i členy své rodiny syn hospodského, vyřešení je neurčité, pravděpodobně požáry zakládali němečtí nacionalisté.
 • Cizinec hledá byt – román o českém emigrantovi - lékař Václav Marek, který odjel do USA a žije v New Yorku. Získal zde stipendium, aby mohl dokončil výzkumnou práci o léčbě vysokého krevního tlaku. Jediné, co musí zařídit, je najít si klidný byt pro psaní. Má klidnou a vstřícnou povahu, dostává se do konfliktů se svými domácími, nebo s nájemníky. Vystřídá několik bytů, ale nikde nemá klid. Pochopení a klid nalézá až u českého dělníka Václava Noska. Sem už však přichází jako těžce nemocný a zanedlouho umírá.
 • Případ profesora Körnera – román, sleduje psychologický vývoj podivína, který se dozví, že má nevyléčitelnou nemoc a podvádí ho žena. Zjistí,že jeho nemoc není smrtelná, ale nešťastnou náhodou umírá
 • Listy z vyhnanství - námět z emigrace, vydáno v Americe, touha po domově

Jarmila Glazarová

 • spisovatelka, publicistka
 • provdala se za mnohem staršího muže = věkově rozdílné manželství je námětem jejích děl
 • píše o problémech manželského soužití, hrdinou je vždy jeden z manželů,který je ve vztahu nešťastný
 • využívala ve svých dílech častých dialektismů (nářečí).
 • Roky v kruhu-román, autobiografie, autorčina vzpomínka na manžela, který byl lékařem a tragicky zahynul, harmonické soužití
 • Chudá přadlena - publicistická kniha, o životě beskydských žen
 • Vlčí jáma– psychologický román, popisuje nerovné manželství zvěrolékaře Roberta a jeho podstatně starší ženy Kláry, ta se projevuje jako žena velmi zlá a sobecká, po smrti rodičů sem přichází Klářina neteř Jana, povahou se od Kláry naprosto odlišuje, je velmi příjemná, hlavně mladá, Robert se do Jany zamiluje, Klára žárlí a její chování je nesnesitelné, román končí smrtí Kláry i Roberta (zemřeli na nemoc)
 • Advent – románová sociální balada, advent = příchod z latiny, symbolický název, který označuje čekání hlavní hrdiny na příchod spásy, děj se odehrává u Rožnova pod Radhoštěm na usedlosti sedláka Podešvy. Hlavní hrdinka krásná, chudá Františka, přišla při neštěstí v lese o svého budoucího manžela, spadl na něho při kácení strom. Františka je zdrcená, čeká s ním dítě. Od lidí se jí dostává pouze posměchu kvůli nemanželskému synovi Metodkovi. Františčina krásná tvář zaujme sedláka Juru Podešvu. Františka se za něho provdá. Ze statku chce vytvořit harmonický domov, to co nikdy neměla, ale od manžela a ani od jeho milenky služky Roziny se jí nedostává pochopení. – musí pracovat a oba jí šikanují. Metud se už nadále nenechává ponižovat a uteče. Františka ho jde hledat, na seníku narazí na manžela, kterak se objímá se služkou, v rozezlení po nich hodí lucernu, kterou má, seno chytí a oni dva tam uhoří, nakonec Františka syna najde, začíná nový život

Václav Řezáč (vl. jménem Václav Voňavka)

 • autor psychologických románů (za okupace) a socialisticko-realistických próz (po válce tvorba poznamenána schematismem)
 • narodil se v proletářském prostředí – ovlivňuje to jeho tvorbu pro dospělé i děti otec mu brzy zemřel, nenáviděl svého otčíma
 • od konce 20. let pracoval jako redaktor, r. 1940 člen redakce Lidových novin
 • psychologické romány – zabývají se člověkem-slabochem, který vědom si svých nedostatků řeší osobní problémy ještě dalším rozšiřováním zla.
 • Černé světlo –psychologický román – ústřední postavou mladík Karel Kukla, od dětství trpěl pocity méněcennosti (zážitek s pronásledovaným potkanem) byl fyzicky velmi slabý, když dospěl, chtěl se lidem mstít a získat nad nimi moc, spřádal různé intriky, aby jim ubližoval a když byl odhalen, pokusil o sebevraždu, ale neúspěšně a skončil jako mrzák
 • Svědek- psychologický román, hrdinou starý muž Kvis, jenž během svého života neprožil nic zvláštního a má dojem, že je pouze svědkem životů ostatních, lidi kolem sebe nenávidí a snaží se jim zkomplikovat život, když je odhalen, musí z městečka odejít
 • Rozhraní - psychologický román, příběh spisovatele Jindry Austa, který píše román o herci Habovi, dvě roviny – příběh Austův a příběh Habův, do kterého spisovatel promítá dvé životní zkušenosti.
 • Větrná setba – 1.romá,n autobiografické prvky, touha po lepším životě
 • Slepá ulička – sráží se svět proletářů a bohatých
 • Nástup, Bitva schématické socialisticko-realistické (budovatelské romány), napsány po 2.světové válce – v době budování socialismu a autor se mu snažil vyhovět, umělecky se nevyrovnají předcházejícím knihám, psychologie postav je nepravděpodobná, popisuje osidlování pohraničí po 2. Světové válce po odsunu němců, oba se ve filmové podobě staly povinným představením pro školy.
 • Kluci, hurá za ním, Poplach v Kovářské ulici – pro děti a mládež napínavé dobrodružné příběhy, pokus o dětskou detektivku

Katolická próza

 • princip katolické víry
 • všechny spojuje hluboká až dogmatická víra v Boha, úcta k tradicím a rodinným vazbám, víra v Boha, vztah k půdě
 • v jejich tvorbě se objevují výrazné kontrasty pro-kletí a zatracení na jedné straně, milost a pokání na straně druhé, agresivní, násilný způsob myšlení a meditativní myšlení, smrt a život, krása a ošklivost

Jakub Deml

 • básník, prozaik, dramatik a překladatel. Jako katolický kněz působil jen krátce, poté byl pro neustálé spory s církevní vrchností z církve vyloučen.
 • Šlépěje – cyklus, forma deníkových záznamů, jsou tam záznamy v próze, poezii, záznamy deníkového charakteru, jeho dojmy, dopisy přátel, obyčejné klepy z tehdejší spol., recenze knih, které četl, všechno je hodnoceno ze sarkastického hlediska
 • Hrad smrti, Tanec smrti – próza pocity úzkosti z ohrožení, smrti, děsivé vize
 • Moji přátelé - básně v próze obdiv k přírodě, vede s květinami rozhovor o smyslu krásy a lidské existence

Jaroslav Durych

 • prozaik, básník, katolicky zaměřený autor, trochu expresionista, silně ovlivněn barokem
 • pocházel z Hradce Králové, po absolvování medicíny se stal vojenským lékařem, za 1. Světové války byl na frontě v Haliči a severní Itálii,
 • v jeho tvorbě vynikají historické romány, útočil na T.G.Masaryka a Čapka
 • Bloudění – román, (Větší valdštejnská trilogie), zachycuje dobu 30-ti leté války v Evropě, popisuje konflikty mezi protestanty a katolíky. Evropou bloudí 3 běženci. Dva vojáci a dívka Andělka, která je nevěstou jednoho z nich. Její přítel umře a ona se těhotná vrací do Čech s nadějí na lepší budoucnost.
 • Rekviem - tři povídky, (Menší valdštejnská trilogie)
 • Jarmark života, Tři dukáty, Tři troníčky – povídkové soubory, motivy pokory a chudoby.
 • Sedmikráska – novela, milostný příběh, v němž chudoba a prostora vystupují jako předpoklad čistého citu, krásy a něhy, prolínání roviny pozemské s nadpřirozenou

Jan Čep

 • prozaik, esejista, překladatel
 • spojoval ve svém díle ruralistické tendence prohloubené vřelým náboženským cítěním.
 • Zeměžluč, Letnice, Děravý plášť - soubory povídek, hledání domova jako ztraceného ráje

Ruralisté

 • z lat. Ruralis – venkovský
 • literární směr, který se rozvíjí ve třicátých letech v české próze.
 • vychází z tradic venkova, navazuje na realistickou, venkovskou prózu
 • projevuje se zachycováním venkovské tematiky, sepětí s půdou (vztah k půdě je posvátný, půda se „dědí“) a rodovými tradicemi, ve kterých vidí jistotu řádu a morálky oproti „zkažené“ městské civilizaci.
 • autoři oslavují venkov a přírodu, vyzdvihují sedláky, důležitou roli mají tradice, rodinné vztahy, křesťanství
 • ruralisté bývají někým označováni jako konzervativci, že se jejich pojetí obrací i k obyčejnému životu

Josef Knap

 • nejvýznamnější představitel tohoto směru - formuloval umělecký program ruralistů.
 • Réva na zdi – selský román se silným motivem lásky.
 • Muži a hory – román mísí život slovenských pastevců s prvky mystiky problému viny a trestu.
 • Vysoké jarní nebe – román je psychologickou studií venkovského manželství a mužského a ženského pohledu na život.
 • Čas kopřiv – povídkový soubor je obrazem lidí, jejich morálky, věrnosti jejich přesvědčení a lidské soudružnosti v těžkých dobách 2. světové války, poválečné éry i po roce 1948
 • Puszta – z Podkarpatské Rusy osídlené českými hospodáři
 • Cizinec – tragický příběh hospodáře

František Křelina

 • básník a prozaik, v 50. letech vězněm, po propuštění dělníkem
 • Hubená léta – román popisuje těžké období hospodářské krize v Podještědí, s nímž hlavní hrdinové bojují s láskou a vírou. - líčí milostný vztah chlapce a dívky a jejich dobré vlastnosti, jsou jediným dobrem v těžké a problematické době
 • Půlnoční svítání, Předjitřní tma, Plaché světlo – básnické sbírky, ve kterých vyjadřuje jediné východisko z moderního světa přetvářek a lži v návratu k víře a k půdě.
 • Hlas kořenů, Jalovčí stráně – knihy povídek a novel, v nichž sleduje obtížné návraty lidí do rodného prostředí.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu