Literatura pro děti a mládež

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 19.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 1 867 slov
Počet zobrazení: 825
Tlačení: 100
Uložení: 94

Literatura pro děti a mládež

Na základě vlastní četby přiblížit autory literatury pro děti a mládež.

 • součástí umělecké literatury
 • je určena čtenářům ve věku 3 až 15 let

znaky:

 • literatura pro děti má funkci poznávací, hodnotící a vyjadřovací.
 • smyslem je vést děti nenásilně a zajímavě k novým poznatkům, k chápání významu slov, podněcovat fantazii dětí i rozvíjet jejich schopnosti rozlišovací a usuzovací, vštěpovat jim smysl pro hodnoty estetické a mravní
 • věkovým kategoriím je přizpůsobena žánrově i výrazovými prostředky
 • poznávací funkce díla je přizpůsobena schopnostem dětského poznání
 • literatura je přehledná, srozumitelná – snadno pochopitelná
 • dynamičnost – musí být zajímavá, nesmí čtenáře vyčerpávat a nudit
 • základem je epický děj
 • jazyková dokonalost – úkol vzdělávat děti jazykově

Rozdělení dětské literatury:

 1. Neintencionální – literatura která nebyla původně určena pro děti a mládež, ale je jimi čtena (Robinson Crusoe, Gulliverovy cesty, Don Quijot, Babička, díla J. Verna a K. Maye)
 2. Intencionální – literatura, která je pro mládež přímo určena - dělí se zhruba na tři hlavní věkové stupně:
 1. pro předškolní věk (3-6) jsou určena leporela, omalovánky, jednoduché příběhy ze života, povídky o zvířatech, říkadla a hádanky
 2. pro mladší školní věk (6-11) jsou hlavně pohádky, rytmické verše s účinnou pointou, povídky ze života dětí, příběhy z přírody, dějin i současnosti
 3. starší školní věk (11-15) dostává především literaturu dobrodružnou i westerny (dívky též dívčí romány) a umělecko-naučnou

Vývoj dětské literatury:

 • původně byla tvorba pro děti byla považována za něco méněcenného a věnovalo se jí proto velmi málo autorů, mezi autory panoval názor, že děti umění nerozumějí a stačí jim primitivní říkačky
 • koncem 19.stol. se však začíná brát dětství za hodnotnou součást lidského života a věnuje se pozornost i dětské literatuře
 • od antiky je součástí dětské literatury bajka, jejíž výchovný význam zůstal středem pozornosti po celý středověk i později (Ezop, LA Fontaine)
 • barokní snahy reprezentují didaktická díla J. A.Komenského (Orbis Pictus) – nikoli však jako součást umělecké literatury v dnešním smyslu
 • romantismus vyzdvihl folklorní zdroje; součástí d.l. se stala lidová píseň, říkadlo, pověst a zejména pohádka, ať v podobě lidové (bratři Grimmové, B.Němcová, K.J.Erben) nebo umělé (H.Ch.Andersen), rozehrávající později i novelistické a románové postupy (O.Wilde, A.Saint-Exupéry; bratři Čapkové, V.Čtvrtek), a historická tematika
 • epocha průmyslových revolucí objevuje dětskému čtenáři literaturu dobrodružnou (D.Defoe, K.May, L.Stevenson) a literaturu fantastickou (J.Verne); s realismem vstupují do d.l. realistická povídka a román s dětským hrdinou (M.Twain) a vzrůstá význam uměleckonaučné literatury, nezřídka využívající fantastických či dobrodružných postupů
 • socialistická literatura 20.století zobrazuje dítě v činorodém vztahu ke světu a v družném vztahu k lidem (M.Majerová, B.Říha, z poezie F.Hrubín a J.Kainar)

Pohádky:

 • vítězí dobro nad zlem
 • většinou se odehrávají ve smyšleném světě
 • mívají podobnou kompozici, hrdina plní nějaké úkoly a za to získává odměny
 • ustálené obraty (začátek a konec), používání magických čísel (3,7,9,13)
 • nadpřirozené bytosti (zlé a dobré)
 • typické postavy (Čechy - Hloupý Honza, ale není hloupý)
 • původně šlo pouze o lidové pohádky, byly předávány ústně z generace na generaci, teprve v 19.století začaly být zapisovány (Božena Němcová, Karel Jaromír Erben), začali vznikat moderní umělé pohádky (Karel Čapek, Josef Čapek, Jan Werich, Václav Čtvrtek)

Karel Jaromír Erben

 • básník a historik, sběratel lidové slovesnosti (různá říkadla, písně, pohádky)
 • České pohádkyHrnečku vař, Zlatovláska, Jezinky, Otesánek,Tři zlaté vlasy děda vševěda, Pták Ohnivák a Liška Ryška
 • Prostonárodní české písně a říkadla – snažil se zachytit původní podobu lidové slovesnosti

Božena Němcová

 • spisovatelka, sbírala pohádky, ale vydávala je převyprávěné
 • Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti – pohádky (Chytrá horákyně, Sůl nad zlato, Princ Bajaja, O 12 měsíčkách, Princezna se zlatou hvězdou na čele, O zlatém kolovrátku, O smolíčkovi)

Jacob a Wilhelm Grimmové

 • ovlivněni romantismem, německá lidová slovesnost, germánská mytologie, sběratelé a vydavatelé souboru německých lidových pohádek
 • Pohádky pro děti acelou rodinu
 • sbírka obsahuje tematicky i výrazově pestré a žánrově rozličné pohádky zvířecí, kouzelné, legendární, novelistické a žertovné, přičemž typy fantastické převažují
 • svazek z 1812 obsahoval 85 pohádek, roku 1850 dosáhla sbírka definitivního počtu 200 pohádek
 • ve sbírce nacházíme všechny základní pohádkové typy vyskytující se v evropské ústní narativní tradici
 • vyskytují se zde pohádky českému čtenáři známé ze zpracování K.J.Erbena či B.Němcové
 • Vlk a sedm kůzlátek; Jeníček a Mařenka; Stolečku prostři se, oslíčku otřes se, obušku z pytle ven; Šípková Růženka, Sněhurka, Husopaska, Červená Karkulka, Dvanáct bratrů a sedm krkavců

Oscar Wilde

 • Pohádky – symbolický a alegorický význam - Šťastný princ, Slavík a růže, Sobecký obr, Jedinečná raketa

Hans Christian Andersen

 • Dánsko, pohádky psal od 70. Let 19.stol
 • většinou mají pod snadno pochopitelným povrchem ironickou, kritickou nebo satirickou myšlenku určenou dospělým
 • u nás s ilustracemi Jiřího Trnky
 • Křesadlo – voják, který vezme staré čarodějnici kouzelné křesadlo, které mu vykřesá tři psi s očima jako čajové knoflíky, pomocí psů získá princeznu
 • Sněhová královna – Kaj a Gerda, Kajovi se dostane střepina ze zakletého zrcadla do srdce a promění ho v rampouch, Sněhová královna ho odveze do svého zámku
 • Statečný cínový vojáček, Malenka, Císařovy nové šaty, Ošklivé káčátko, Malá mořská víla

František Hrubín

 • redaktor dětských časopisů (Malý čtenář, Mateřídouška)
 • říkadla a veršované pohádky, dětská tvorba vyšla později souborně, takřka všechny jeho dětské práce byly ilustrovány velmi kvalitními malíři (Josef Lada, Josef Mánes, Jiří Trnka) a jako celek jsou hodnocena jako vysoká umělecká díla, původně byla určena jeho vlastním dětem, teprve později byla zveřejňována
 • Špalíček pohádek (ilustrace Jiřího Trnky) - skvost české literatury
 • Pohádky z tisíce a jedné noci
 • převyprávěné perské pohádky
 • rámec - krutý král, každou svou nevěstu dává na úsvitu příštího dne po svatbě popravit, vyzraje na něj krásná Šeherezád, jež mu po tisíc noc vyprávěla pohádky, které před úsvitem nedopoví - král se těší na pokračování, nakonec se mu zalíbí Šeherezádina moudrost
 • např. Alladin a kouzelná lampa, Sindibád, Alí Baba a čtyřicet loupežníků

Jan Werich

 • Fimfárum- zmodernizované pohádky, Královna Koloběžka první, Tři veteráni, Lakomá Barka, Líná pohádka, Chlap, děd, vnuk, pes a hrob – pouze z jednoslabičných slov

Karel Čapek

 • Devatero pohádek - (spíše pro dospělé) obsahuje také 1 pohádku od Josefa Čapka, Doktorská, Pošťácká, Kočičí
 • Dášeňka (čili Život štěněte) - Čapek byl autorem textu, kreseb i fotografií, vycházel ze zkušeností se svým psem, líčí tam život štěněte, v knížce jsou obsaženy „Psí pohádky“

Josef Čapek

 • Povídání o pejskovi a Kočičce - autorem textu i ilustrací

Vladislav Vančura

 • Kubula a Kuba Kubikula - příběh medvědáře, jeho medvěda a strašidla Barbuchy

Václav Čtvrtek

 • velké množství jeho příběhů byla zfilmovaná v podobě večerníčků, výtvarník: Radek Pilař
 • Pohádky o Runcajzovi, O víle Amálce, O makové panence, Vodník Česílko
 • Příběhy z mechu a kapradí - pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky

Jan Karafiát

 • prozaik, evangelický kněz
 • Broučci – později i zdramatizováno a zfilmováno - Trnkův loutkový film; osudy svatojánských broučků pilně svítících lidem a zbožně se starajících o své bližní – vedou k ponaučení, že osud je daný a je nutné se s ním vyrovnat, jsou určeny nejmladším dětem

Ondřej Sekora

 • ilustroval svoje knížky, hlavními hrdiny je hmyz - Ferda Mravenec, Brouk Pytlík

Josef Lada

 • původně se vyučil knihařem, později se živil hlavně jako spisovatel a malíř, sám svoje knížky ilustroval, většina má animovanou filmovou podobu
 • O kocourkovi Mikešovi - knížka obsahuje poměrně jednoduchý text, příběhy se odehrávají na typické české vesnici-Hrusnice, hlavním hrdinou je kocour Mikeš a další polidštěná zvířata, dalším hrdinou je malý kluk Pepík, což je autor sám
 • O chytré kmotře lišce, Bubáci a hastrmani

Jiří Trnka

 • český grafik, výtvarník - ilustrátor dětských knih, režisér kreslených (Zasadil dědek řepu) a loutkových filmů (Špalíček, Árie prérie, Staré pověsti české, Osudy dobrého vojáka Švejka, Sen noci svatojánské); zakladatel Studia Bratři v triku
 • Zahrada

Carlo Collodini

 • italský prozaik
 • Pinocchiova dobrodružství – veselé příhody dřevěného panáčka s dlouhým nosem, který touží stát se normálním chlapcem

Betty MacDonaldová

 • autorka humorných pamětí (Vejce a já)
 • Paní Láryfáry, Čáry paní Láryfáry, Farma paní Láryfáry, Haló Paní Láryfáry,– pro děti, knížky o paní Láryfáry – kamarádka dětí, žije v domě obráceném naruby, pomáhá léčit různé dětské „nemoci“ - čurbesajda, lakomice, nimravka, strašpytlína, zápal švindlu

L. Frank Baum

 • Čaroděj ze země Oz – moderní pohádka - vítr se prohání po pláních Kansasu a přenese malou Dorothy do země, v níž se setká s pohádkovými postavami různých povahových vlastností

Astrid Lindgrenová

 • Švédsko, autorka originálně pojatých, mentorského moralizování zbavených dětských knížek
 • Pipi Dlouhá punčocha, Děti z Bullerbynu (Lasse, Bosse, Lisa, Anna, Brita, Olle)

Miloš MacourekMach a Šebestová

Ota HofmanPan Tau, Chobotnice z Čertovky

Jan DrdaČeské pohádky

A.De Saint Exupéry - Malý princ

A.A.MilneMedvídek Pú

P.L. Traversová - Mary Poppinsová – o chůvě která uměla kouzlit

Erich Kastner - Luisa a Lotka

Dobrodružné romány:

Rudyard Kipling

 • Tvůj sluha pes
 • Kniha džunglí – cyklus zvířecích bájí, zčásti zasazené do příběhu o chlapci Mauglím, kterého vychovali vlci, v indické džungli – tygr Šer Chán, vůdce vlčí smečky Akéla, pardál Baghíra, medvěd Balú, hroznýš Ká

Karel May

 • - autor dobrodružných románů, obsah často naivní, hrdinou je dokonalý člověk
 • Vinnetou – 3 díly, Poklad na stříbrném jezeře – indiánské romány z Divokého západu

Jules Verne

 • založil tradici vědecko-fantastického románu. schopnost předvídat mnohé z později uskutečněných vynálezů
 • Cesta do středu země, Cesta na měsíc, Dvacet tisíc mil pod mořem, Děti kapitána Granta, Tajuplný ostrov, Dva roky prázdnin, Pět neděl v balóně

Daniel DefoeRobinson Crusoe

Johnatan SwiftGulliverovy cesty

Jack London - Bílý tesák, Volání divočiny

Edgar Rice Burroughs - Tarzan z rodu Opů

Robert Louis StevensonOstrov pokladů, Pan Jekyll a pan Hyde

Jaroslav Foglar

 • psal knížky ze skautského prostředí, chlapečtí hrdinové, v knihách jsou hlavní postavy vylíčeny jako velmi čestné a odvážné postavy, vzory chování, zfilmováno
 • Hoši od Bobří řeky
 • Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří – Rychlé šípy

Václav Řezáč

 • Poplach v kovářské uličce, Kluci, hurá za ním - napínavé dobrodružné příběhy, pokus o dětskou detektivku

Mark Twain - Dobrodružství Huckleberryho Finna

Charles DickensOliver Twist, Malá Doritka, David Copperfield
Karel PoláčekBylo nás pět

Populárně-naučná, historická literatura pro mládež:

Eduard Štorch

 • původním povoláním byl učitelem dějepisu, pracoval na základní škole a snažil se získat děti pro historii, chtěl, aby výuka byla co nejnázornější, proto organizoval časté exkurze (muzea, archeologická naleziště) a později začal psát knihy s historickou tématikou, vycházejí z historických faktů, ale jsou psány jako napínavé dobrodružné romány, knihy jsou většinou doprovázeny ilustracemi Zdeňka Buriana, většina jeho knih je situována do pravěku nebo starověku
 • Lovci mamutů, Čarodějův učedník, Osada havranů, Volaní rodu, Bronzový poklad, Minehava

František Běhounek

 • dokumentární tvorba a poutavý děj
 • Trosečníci polárního moře, Robinsoni vesmíru, Mořeplavci a objevitelé, V říši věčného ledu a sněhu

Eduard Petiška- Staré řecké báje a pověsti, Čtení o hradech

Alois JirásekStaré pověsti české

Fantastická próza:

Lewis Carroll

 • profesor matematiky na Oxfordu
 • Alenka v kraji divů a za zrcadlem

C.S.Lewis

 • Letopisy Narnie – soubor sedmi fantastických próz: příběh 4 dětí, které se dostanou skrz skříň do pohádkové země Narnie a zde zažívají dobrodružství
 • Lev, čarodějnice a skříň – Lucie, Zuzana, Petr, Edmund, lev Aslan, zlá čarodějnice
 • Princ Kaspian, Plavba Jitřního poutníka, Stříbrná židle, Kůň a jeho chlapec

J.R.R.Tolkien - Hobit, Pán Prstenů

Terry Pratcher – příběhy ze světa Zeměplochy

J.K. RowlingHarry Potter

Dívčí romány:

Tina Caspariová - Bibi a Bubi

Marie Majerová - Robinsonka

Helena Šmahelová - Velké trápení, Mládí na křídlech

Stanislav Rudolf - Metráček
Lenka Lanzcová

Poezie pro děti:

Josef Václav Sládek

 • zakladatel moderní české poezie pro děti a mládež - psal poezii pro své děti,
 • dětská poezie měla uměleckou úroveň a nahradila primitivní rýmovačky, verše bez moralizování, obrazy ze života dětí, učí lásce k rodičům, domovu, vlasti a přírodě..
 • Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky, Lesní studánka

Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Jan Skácel, František Halas

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.021 s.
Zavrieť reklamu