Syntax

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 267 slov
Počet zobrazení: 910
Tlačení: 85
Uložení: 149

Syntax

 • Věta, výpověď, věta jednočlenná, dvojčlenná

Věta

 • abstraktně míněná jazyková jednotka
 • nezakotvená v komunikační situaci
 • nejčastější forma slovního vyjádření myšlenky, výpovědi
 • věta má stránku mluvnickou – je uspořádána jako určitá struktura, vnitřně organizovaná, mezi jejími členy existuje soustava vztahů

Výpověď

 • základní textová jednotka
 • zakotvena (pronesena nebo napsána) v konkrétní situaci (v projevu)
 • nejčastěji vyjádřena ve formě věty
 • stránky výpovědi:
 1. obsahová – určitá skutečnost
 2. modální – může být míněna jako oznámení, otázka, rozkaz.
 • jen u výpovědi je jasné, proč byla věta v dané situaci vyslovena:
  např. věta Řeknu to našemu učiteli. – podle kontextu může znamenat nabídku, sdělení nebo výhrůžku

Věta jednočlenná

 • nelze je rozdělit na část přísudkovou a podmětovou
 • platnost výpovědi nabývají až díky situaci a intonaci
 • základní větný člen jednočlenné věty = fundament
 • Slovesná
 1. přírodní děje – např. Prší. Sněží. (základní slovesný tvar)
 2. tělesné stavy – např. Bolí mne v krku. (Ne Bolí mne hlava.)
 3. duševní stavy např. Je mi smutno.
 4. smyslové vjemy – např. Hoří. Zvoní. V kamnech praská.
 5. neosobní tvar slovesa – např. Je dovoleno se nepřezouvat. Jede se na hory.
 6. infinitivní – např. Nekouřit! Nepít!
 • Neslovesná
 1. jmenná substantivní – nápisy, nadpisy; např. Praha Hlavní nádraží.
 2. jmenná adjektivní – vyjádřeny přídavným jménem; např. Okouzlující. Velmi dobré.
 3. adverbiální – příslovečné; např. Velmi dobře. Výborně.
 4. citoslovečná – např. Hm. Pá pá.
 5. partikulární – vyjádřeny částicí; např. Ovšem. Zajisté. Ano.

Věta dvojčlenná

 • obsahují základní skladební dvojici Þ 2 základní větné členy: podmět a přísudek
 • přísudek je vyjádřen slovesným tvarem

Přísudek jmenný:

 1. se sponou – tj. tvar slovesa být, stát apod. +
  + podstatné jméno: Petr byl hlupák.
  + přídavné jméno: Petr je hloupý.
 2. beze spony – Mladost – radost. Mládí, čas lásky.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu