Čo sú Alkíny?

Prírodné vedy » Chémia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 24.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 223 slov
Počet zobrazení: 199
Tlačení: 14
Uložení: 15

Alkíny

Charakteristika alkínov

Alkíny patria medzi uhľovodíky, ktoré v štruktúre molekuly obsahujú jednu trojitú väzbu C≡C, ostatné väzby medzi uhlíkmi sú jednoduché.
Názov alkínu je odvodený od názvu príslušného alkánu s rovnakým počtom uhlíkových atómov a dopĺňa sa prípona - ín.

Homologický vzorec alkínov je CnH2n - 2
(Alkíny majú rovnaký homologický vzorec ako alkadiény – sú s nimi homologické.)

Vlastnosti alkínov

· Teplota varu je vyššia ako u príslušných alkánov alebo alkénov

· Hustota je vyššia ako u alkánov

· V porovnaní s aklánmi majú menšiu reaktivitu

· Menšia reaktivita je spôsobená trojitou väzbou medzi uhlíkmi, ktorá je stabilnejšia ako jednoduchá alebo dvojitá väzba

Charakteristika väzby C≡C

Trojitá väzba medzi dvoma uhlíkmi sa skladá z dvoch π väzieb a jednej σ väzby. Väzby π spolu dokonale splývajú a okolo σ väzby vytvárajú súvislý obal. Prítomnosť π väzieb spôsobuje skrátenie trojitej väzby a π elektróny sú väčšmi pútané k jadrám uhlíkov. Reakcie alkínov prebiehajú väčšinou na π väzbách. Taktiež z tohto dôvodu elektrofilné adície prebiehajú horšie než u alkénov.

Elektróny sa skoncentrovali na jednu stranu jadra, teda do priestoru medzi uhlíkové atómy a z druhej strany zostávajú uhlíkové atómy čiastočne odokryté. Dôsledkom tohto usporiadania elektrónov je, že: - uhlíkové atómy zúčastňujúce sa trojitej väzby priťahujú elektróny z väzby C-H (nárast acidity vodíka) - umožňuje sa prístup nukleofilným činidlám Preto u alkínov prebiehajú aj nukleofilné adície.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#alkadiény #alkíny


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.048