:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Vplyv PET fliaš na životné prostredie

Prírodné vedy » Chémia

Autor: Dievča lele007 (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 891 slov
Počet zobrazení: 7510
Tlačení: 500
Uložení: 501
Polyetyléntereftalát je termoplast zo skupiny polyesterov, ktorý sa používa často ako obalový materiál na potraviny, nápoje a iné kvapaliny. Pre svoju pevnosť sa používa aj na výrobu syntetických vlákien (napr. Dacron)- je to jeden z najlepších materiálov na ich výrobu. V závislosti na procese výroby a chladnutia možno pripraviť amorfný PET (priehľadný) a polokryštalický PET (mliečne zakalený). Pripravuje sa polykondenzačnou reakciou (esterifikáciou) etylénglykolu (etán-1,2-diol) s kyselinou tereftalovou prípadne izoftalovou. Nahradením kyseliny tereftalovej kyselinou izoftalovou sa vytvorí polymér s nižším stupňom kryštalizácie a teplotou topenia. PET je v závislosti od hrúbky polotuhý alebo tuhý. Neprepúšťa plyny, je odolný voči alkoholom. Patentovala ho v roku 1941 spoločnosť Calico Printer’s v Manchestery. Plachty lodí sa vyrábajú z PET vlákna – Dacronu, lebo jeho dôležitou vlastnosťou je jeho vnútorná viskozita. Vnútorná viskozita je závislá na dĺžke polymérnych reťazcov.

Dlhšie reťazce zvyšujú pevnosť polyméru a tým aj jeho vnút.viskozitu.PET je hydroskopický, ak je navlhnutý PET vystavený zvýšenej teplote, štiepi sa. Preto sa plast pred spracúvaním musí zbaviť vlhkosti v sušiarňach. Okrem čistého polyméru PET (homopolymér) sa vyrábajú aj jeho rôzne kopolyméry. Väčšinou sú modifik.vlastnosti kopolyméru žiaduce pre určitú aplikáciu. Hlavnou úlohou PET ako materiálu je, že že ho možno úplne recyklovať. Na rozdiel od ostatných plastov ho možno pre jeho stabilitu po recyklácií použiť na mnohé účely. Oxid antimonitý sa používa pri výrobe PET ako katalyzátor. Jeho male množstvá zostávajú v materiáli a môže dochádzať ku kontaminácií potravín.

Prvé PET fľaše sa začali v Československu vyrábať v roku 1989 v známom českom družstve Slušovice. Spotreba týchto fliaš je obrovská, pretože na rozdiel od sklených fliaš sú nerozbitné, ľahké a lacné. PET fľaša bola patentovaná až v roku 1973.

Plasty nás obklopujú všade a ich účinkami – cez vzduch, vodu a potraviny - ovplyvňujú (znečisťujú) pracovné a životné prostredie a nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus. Navyše je tu priama kontaminácia továrenských plastových produktov kontaktom pri balení, vrátane jedla a nápojov; konzumných produktov (šaty, topánky, spotrebiče, nábytok, kontajnery, hračky, športové potreby); stavebný materiál; dopravné prostriedky (sedadlá, podložky, krytiny, koberce, nábytky do automobilov, vlakov, lietadiel, lodí); textilné vlákna na obleky a poťahoviny; gumové predmety; adhezíva, izolačné materiály, elektronické a elektrikárske produkty, potrubia, nátery ako aj mnohé materiály, ktoré sa používajú v medicíne. Plasty sú produkty z veľkej skupiny materiálov, vysokej molekulovej hmotnosti, ktoré obsahujú ako základnú ingredienciu syntetickú organickú substanciu a sú vyrobené polymerizáciou alebo kondenzáciou. Mnohé substancie ako zvláčňovadlá, stabilizéry, konzervačné látky a katalyzátory môžu tiež obsahovať polyméry.
Škodlivý účinok plastov na zdravie
Pre vylepšenie požadovaných vlastností plastov – pri ich výrobe – sa používajú aditíva, ktoré majú tiež negatívne enviromentálne a humánne účinky.

Sú to:
- Priama toxicita v prípade olova, kadmia, a ortuti
- Karcinogénny účinok v prípade diethylhexyl ftalátu (DEHP)
- Endokrinné rozvrátenie, ktoré môže viesť ku kanceróze, poruchám novorodencov, supresii imunitného systému a vývojovým problémom u detí.
Prenášanie chemikálií z plastových obalov do obsahu
Ľudia sú vystavení týmto chemikáliám nielen počas výroby, ale tiež pri používaní plastových obalov, pretože niektoré chemikálie migrujú do jedla. Príkladom kontaminovaného jedla z mnohých typov plastov je napr. dôkaz styrénu uvoľneného z polystyrénu, plasticizérov z PVC, antioxidantov z polyetylénu a acetylaldehydu uvoľneného z PET fliaš (polyetyléntereftalát).

Z toho dôvodu sa odporúča:
- ako je len možné, nahradiť plasty alternatívnymi výrobkami ( najmä z prírodných materiálov)
- kupovať jedlo v sklenených, papierových alebo kovových obaloch
- nezohrievať jedlo v plastových nádobách, neskladovať mastné jedlá v plastových nádobách alebo obaloch
- nedávať malým deťom hračky z plastov
- používať oblečenie, posteľnú bielizeň a nábytkové textílie z prírodných vlákien
- vyhýbať sa styrénovým a PVC výrobkom

Odpady z plastov
So vzrastajúcim trendom spotreby plastov sa zvyšuje absolútne množstvo ich odpadu.

Technické a ekonomické predpoklady materiálového využitia odpadov z plastových výrobkov závisia od druhu plastu (chemickej štruktúry makromolekuly), vlastností plastu po spracovaní na výrobok a iných okolností ako napr. zložitosť výrobku v ktorom sa plast uplatňuje.

V poslednom čase sa kladie veľký dôraz na minimalizáciu dopadov odpadových plastov na životné prostredie, pretože nevhodné nakladanie s plastovým odpadom vedie k zaťaženiu životného prostredia a môže ohroziť zdravie ľudí. Použitie plastov, pri ktorých dochádza k ohrozeniu zdravia sa vo vyspelých štátoch ošetruje legislatívnymi opatreniami a je prísne kontrolované. Východiskovým predpokladom materiálového zhodnocovania plastov v komunálnej sfére je vytvorenie účinného celoplošného systému zberu obalov z plastov.

Už aj na Slovensku sú firmy, ktoré sa zaoberajú recyklovaním PET fliaš. V cudzine z nich robia protihlukové steny, dlaždice na námestia, záhradný nábytok, ploty a podobne. Najviac sa však odpad z PET fliaš šrotuje, lisuje a vyváža do Taiwanu, kde ho používajú pri výrobe textilných látok. Plastové fľaše z PET sa môžu vyčistiť, rozomlieť nadrobno, roztaviť a vyrobiť vlákna na tkaniny a nábytok. Je možné spracovávať aj zmiešané a nečisté plastové obaly- nahrádzajú ťažké topné oleje pri výrobe cementu či železa, nebezpečné je však, že sa pri tom dostáva do ovzdušia veľa nečistôt a jedovatých látok.

Výroba aj z „odpadu“
Najskôr sa vyrobí predlisok, čo je polotovar vo forme hrubšej skúmavky. Výrobcovia PET fliaš predlisky kupujú alebo ich dávajú vyrobiť z „odpadu“, čiže z už použitých a recyklovaných fliaš. Je to lacnejšie. Farba pôvodných predliskov je číra, respektíve farebná, tie zrecyklované mávajú sivý a hnedastý nádych, aj preto sa z nich už nevyrobia fľaše na potravinárske účely, ale na technické aplikácie – na oleje, pesticídy, tekuté mydlo a podobne. Možno povedať, že PET fľaša má večný život, lebo sa dá zrecyklovať, môže sa z nej vyrobiť nový predlisok a vznikne tak ďalšia fľaša.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.7)
0.011