Etanol a jeho využitie

Prírodné vedy » Chémia

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 31.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 304 slov
Počet zobrazení: 17 799
Tlačení: 854
Uložení: 905

Etanol

Jeho chemický názov je etanol a vzorec C2H5OH. Je to bezfarebná kvapalina ostrého zápachu. Má hustotu 789 kg/m3, tuhne pri -114,4°C a vrie pri 78,3°C, čiže je ľahší ako voda a aj skôr vrie ako voda. Molekula etanolu je polárna a keďže voda je polárne rozpúšťadlo, alkohol je s ňou miešateľný neobmedzene. Vyrába sa z rôznych druhov sacharidov alkoholovým kvasením, teda kvasinky sa kŕmia cukrom a ako odpadový produkt vzniká etanol: C6H12O6  2 CH3CH2OH + 2 CO2 + energia

Takto získame len 15%-ný roztok etanolu, preto až ďalšou destiláciou a oddelením iných nečistôt od alkoholu možno získať 96%-ný etanol. A použitím bezvodého síranu meďnatého, ktorý viaže vodu, sa dá vyrobiť až 99,9%-ný etanol. Synteticky sa etanol pripravuje hydratáciou eténu:
CH2=CH2 + H2O  CH3CH2OH

Využitie etanolu

Najznámejším použitím etanolu je výroba alkoholických nápojov. Dôležitý je aj v lekárstve, kde sa používa ako rozpúšťadlo. Rozpustí sa v ňom jód a vznikne jódová tinktúra, ktorá sa požíva na dezinfekciu rán. Vyrábajú sa z neho čistiace prostriedky a v kozmetike slúži na výrobu voňaviek. Používa sa aj ako ekologické palivo do spaľovacích motorov.
 
Energetická hodnota alkoholu je 29 kJ/g, teda menej ako energetická hodnota tukov (37 kJ/g), ale viac ako energetická hodnota cukrov alebo bielkovín (17 kJ/g). Ľudia závislí od alkoholu získavajú 50% svojho denného energetického príjmu práve popíjaním. Vypitím pol litra piva získajú 1 500 – 1 800 kJ energie. V pive sa nachádzajú vitamíny skupiny B, chróm, zinok, pivné kvasinky, či lignín, teda látky zdraviu prospešné.

Dokonca aj etanol je verejnosťou považovaný za zdraviu prospešný, ak sa neprekračuje limit dennej dávky 20 g, čo zodpovedá pol litru piva alebo dvom deci vína. V malých dávkach alkohol povzbudivo pôsobí na nervovú sústavu, cievy, srdce a látkovú výmenu.

Jeho ochranný účinok na cievy sa pripisoval niektorým stopovým látkam obsiahnutým v pive a víne, a tak sa robili štúdie, v ktorých bol dobrovoľníkom podávaný čistý etanol a dokázalo sa, že podobné názory majú niečo do seba.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017