Štefan Králik - prehľad tvorby

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: babenka123
Typ práce: Referát
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 608 slov
Počet zobrazení: 9 662
Tlačení: 674
Uložení: 656

Štefan Králik - prehľad tvorby 

Lekárske povolanie ho priviedlo do rozličných spoloč. Vrstiev a pomohlo mu preniknúť do ľudskej existencie, duševnej i spoločenskej podstaty človeka. Na začiatku tvorby si všímal prostredie dedinského človeka.

Mozoľovci

– nadväzuje na realistickú tvorbu J. G. Tajovského. Zobrazuje dedinský život, ale poukazuje aj na potrebu vzdelania a rozhľadenosti roľníka v 1. pol. 30. rokov.

POSLEDNÁ PREKÁŽKA 

– hra založená na  rozpore medzi osobnými túžbami a nadosobnými cieľmi. Doktor Lorenc hľadá východisko z manželstva, uzavretého z vypočítavosti, v láske k spolupracovníčke Helene. Tá jeho náklonnosť príma, ale keď sa objaví jej bývalá láska, teraz chorý Michal, odmieta Lorenca. Michalovi hrozí smrť a zachrániť ho môže iba chirurg Lorenz.

Ten stojí  pred dilemou sperovať ho a stratiť Helenu. Alebo podriadiť sa osobnej túžbe. Zvíťazí v ňom lekár, i keď jeho utrpenie v ňom len vzrastie. Lorencová žena Klára, ktorá roky trpí tým, že si ju muž vzal len z vypočítavosti, od neho nakoniec odchádza. Celý príbeh sa odohráva počas necelých 3 hodín. Za tento čas zvíťazí etický princíp. Hra rieši filozofické úvahy o človeku, o zmysle života.

Buky  podpolianské

– 1949 - hra má 4 dejstvá. Poukazuje na triedny boj na dedine, na problémy robotníkov v drevárskom závod. Na dedine žije bohatý gazda Martin, ktorý má pomocnicu (chovanicu) Milu. Využíva možnosti, že v susedstve žijú chudobní roľníci – rodina Fekiačová (mladý Vinco) a rodina Kaľanarovcov (mladá Jula). Gazda spôsobuje rozbroje medzi rodinami.

Vinco sa búri, nechce byť paholkom. Našli sa mladí, ktorí sa odvážili spriečiť svetu a chcú zmeniť svet aj pod starými bukmi. Je to hra poplatná dobe, patrí k prvým socialisticko-realistickým hrám, najmä svojou priamočiarou optimistickou perspektívou.  

Hra o slobode 

- o vzťahu viery a skepsy. Rieši filozofický problém viny a života vo svete. Najväčší spor vo vesmíre medzi anjelmi a diablami. Dominuje tu víťazstvo a láska, predstavuje to Viktória. Na zemi sa stáva obžalovaná – matka, že zabila Rómea – muža jej dcéry. zabila ho, pretože nechcela, aby jej dcéra odišla s Rómeom, ktorý bol obžalovaný zo spolupráce s iným štátom.

Dcéra prekliala matku a zavolala na ňu boží súd. Sú tu žalobcovia a anjeli. Jední žiadajú večný trest, ale jej obhajca Nazaretský to chce zmierniť tým, že môže byť oslobodená priznaním si viny. Matka napriek tomu vyhlasuje „Radšej smrť jedného ako smrť miliónov ľudí“. Zjavuje sa druhý Rómeo a tvrdí, že vojna už nebude, no matka mu neverí. Mier bude, ak zvíťazí dobro. Matka a dcéra si nevedia odpustiť. 

Margaret zo zámku 

-príbeh talianskej herečky Margherity – dcéry chudobného rybára, ktorá sa z lásky vydala za Bobbyho – syna amerického miliardára Crowna. Po znečistení pobrežia jej rodiska naftovým odpadom z Crownových lodí sa Margherita postaví svojmu svokrovi. Crown jej vezme dieťa a spolu s omámeným Bobbym ho dopraví na jachtu. Margheritu zastrelí Crownov osobný strážca.

Keď sa jachta chystá odplávať, Margheritiny priatelia ju výbuchom zničia a všetci na nej zahynú. Margherita si uvedomila, že jedincovi je ťažko bojovať proti spoločnosti. Jej odpor bol márny, pretože silnejší zvíťazil. Crown je predstaviteľom moci, kt. si podmaňuje ľudí aj územia bez ohľadu na dôsledky.  

Svätá Barbora

- tragédia, Barbora – patrónka banníkov. Autor umiestnil túto drámu do baníckeho prostredia v Handlovej. Dej sa odohráva tesne pred 2. sv. vojnou. Dochádza k výbuchu v bani, pri ktorom zomiera 17 baníkov.

Nastáva boj medzi majiteľmi a baníkmi. Na stranu banníkov sa postaví aj lekár, ktorý tvrdí, že boli porušované bezpečnostné pravidlá, ale aj sluhovia v dome majiteľov bane, ktorí sú hneď na to prepustení. Situáciu v dedine sťažuje ešte týfus, ktorý vypukol medzi baníkmi. Hra je dynamická, plná emociálnych vzruchov. 

VOJENSKÝ KABÁT JURA JÁNOŠIKA

- histor. tragédia. Vyhol sa vžitej tradícii a uchýlil sa k vymysleným udalostiam. Hoci je hl. postavou Jánošik, cisársky vojak, kt. chce odísť z armády, dej sa krúti okolo cisárskeho generála Lowenburga, preberajúceho v našej krajine moc a zavádzajúceho vlastné poriadky. Jánošik sa rozhodne stať zbojníkom až vtedy, keď sa dozvie, že mu ubili na smrť otca. V závere hry sa rozhodne, že iba zbojníčením môže pomstiť otcovu smrť. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032