Ilias - Homér

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 04.06.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 169 slov
Počet zobrazení: 6 144
Tlačení: 516
Uložení: 577
Praktické!
Nejstatečnější hrdina řeckého vojska Achilleus odmítá účast v boji. Je velmi rozezlen na vrchního vojevůdce Agamemnona, protože si přivlastnil jeho válečnou kořist – dívku Briseovnu. Boje pokračují. Utkávají se dva přední bojovníci, na straně řecké Menelaos, z Trojanů Paris. Paris v boji podléhá, život mu však zachrání bohyně Afrodita. Trójané ustupují, Náhle se objeví Hektor, největší trojský hrdina, a válečné štěstí se obrací. V této tísnivé situaci se dá Achilleus přemluvit nejlepším přítelem Patroklem a půjčí mu na postrach Trojanů svoji zbroj. Trójané ustoupí, ale Patrokles je Hektorem zabit. Achilleus se rozhodne pomstít přítelovu smrt. Obléká novou zbroj a spěchá do boje. Zabije Hektora a jeho mrtvolu postupně vláčí kolem trojských hradeb. Hektorův otec Priamos přichází do řeckého tábora s prosbou k Achilleovi, aby mu vydal synovu mrtvolu. Achilleus je dojat jeho slovy a prosbě vyhoví. Hektor je pak Trojany za všeobecného smutku spálen na hranici.

V eposu vedle sebe vystupují v téměř idelické jednotě lidé i bozi. Zdůrazněna je úloha osudovosti a vůle bohů, lidská touha po věčnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#homer #ilias #homre #homer-odysea #ilias a odysea homér #Homér Ilias #odysea


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019