Koncert na ostrově - Jaroslav Seifert

Sbírka básní, které obsahují zpěv i skřípění, smích i nářek dneška. Je tam i vítr, který dnes vdechujeme.

Odráží se tam i autorovy vzpomínky na dětství, kdy měl nést ceduli, na které byl namalován bochník a rakouský krejcar, o který měl být chléb zdražen.

I to, kdy s Norou a Halasem na Slovanském ostrově hledali Jana Nerudu, který byl už mrtví. Přesto, že se s ním nesetkali, ale koncert na ostrově toho dne byl vemlouvaný, chvílemi ševeliví, chvílemi burácející zvuk nástrojů, jakoby rozechvíval listí na stromech a drobně čeřil řeku.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/1180-koncert-na-ostrove-jaroslav-seifert/