Tyrolské elegie - Karel Havlíček Borovský

Tato satirická báseň byla spolu s Králem Lávrou a Křtem svatého Vladimíra psána tajně v Brixenu. Tyrolské elegie jsou silně protistátně laděny, proto byly rozšiřovány tajným opisováním.

Autor s vtipem, satirou, ale i smutkem reaguje na svoji deportaci do tyrolského Brixenu v roce 1851.

V úvodu promlouvá k měsíci, který se mu stal jediným společníkem na cestě. Parodoval tím lidovou píseň – Sviť, měsíčku, polehoučku skrz ten hustý les. Dále líčí své noční zatčení a loučení s rodinou. Báseň vrcholí osmým zpěvem. Havlíček zde mistrně rozvádí onu příhodu, kdy se při přejezdu Alp splaší koně a vystrašení policajti vyskakují z kočáru. Autor se sám ujímá opratí a koně zatahuje.

Celým dílem prostupuje humor, ironie. Jazyk se blíží lidovému vyjadřování, někdy užívá výrazy převzaté z němčiny.

Přestože se nejedná o šťastné chvíle jeho života, cítíme nezlomný optimismus a víru v lepší časy.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/1207-tyrolske-elegie-karel-havlicek-borovsky/