Marinka - Karel Hynek Mácha

Tiskem vyšla v časopise Květy české roku 1834 jako druhá a poslední část cyklu Obrazy ze života mého. První části byla povídka večer na Bezdězu.

Příběh je tvořen čtyřmi obrazy, jimž předchází „ouvertura“. Je psána formou sonetu, autor obdivuje krásu přírody, která však ostře kontrastuje s nesplněnými lidskými touhami.

Jednoho májového večera se básník prochází Kanálskou zahradou, Oslovuje ho žebrající houslista a předává mu dopis od své nemocné dcery Marinky. Ta básníka žádá, aby ji navštívil. Ráno proto odchází do chudinské čtvrti. Na Františku a navštěvuje na souchotiny umírající Marinku. Dívka jej okouzlí svojí nevšední krásou, půvabem, ale také hudebním talentem, obdivem a znalostí básníkových veršů. Večerní schůzka jejich city ještě umocní, dokonale se chápou. Nastává loučení, básník odchází za svým nemocným přítelem. Když se po několika dnech vrátí, stává se však už jen tichým účastníkem Marinčina pohřbu. Tragický příběh vrcholí smrtí Marinčina otce.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/1209-marinka-karel-hynek-macha/