Zóny pre každého študenta

Vojna a mír - Lev Nikolajevič Tolstoj

Rozsáhlá románová epopej zachycuje historické události let 1805 – 1820 a ideový vývoj ruské společnosti tohoto období.

V úvodních kapitolách nahlížíme do společenského života ruských velkoměst ještě před válkou s Napoleonem ,dále pak do rodinného životě hlavních hrdinů. Závěrečné kapitoly (po roce 1812) líčí vznik tajných společností zaměřených proti samoděržaví, v Epilogu Tolstoj shrnuje své názory na smysl dějin a úlohu osobnosti v dějinách.

Kníže Andrej Bolkonskij, člověk ušlechtilý, energický, usilující o společenský pokrok, prochází mnohými životnímu zkouškami. Je těžce zraněn v bitvě u Slavkova, umírá mu žena. Zamiluje se do Nataši Rostovové, ale ta ho zrazuje. Je to člověk nesmírně morálně silný, dokáže se vyrovnat i se smrtí. Těžce zraněn umírá v Natašině náručí. Ze světa odchází s vědomím, že nežil nadarmo, splnil své poslání a dosáhl všech vytčených cílů.

Protikladem knížete Bolkonského je Pierre Bezuchov, idealistický snílek, člověk vnitřně rozpolcený, který neustále hledá smysl života. Klade si velké cíle, ale v jejich realizaci mu brání slabá vůle. Je jedním z nejbohatších lidí v Rusku, chce zlepšit postavení rolníků. Seznamuje se s lidovým filozofem, mužíkem Karatajeve, nakonec se stává členem tajného opozičního sdružení. Jistotu a oporu mu přináší přátelství s Natašou, které později vyústí v lásku a manželství.

Jedinečné místo zaujímá Nataša Rostová. Tolstoj zachycuje její vývoj od naivní, citově dospívající dívky až po vyzrálou ženu. Líčí její vášnivý vztah k Antonu Kuraginovi, lásku k Bolkonskému, životní vyrovnanost a rodinné štěstí s Pierrem Bezuchovem.

Vojna a mír
představuje nový typ historického románu. Jedná se o syntetický román času a prostoru, který podává souhrnný obraz ruské společnosti, jejich různých vrstev, různého prostředí (velkoměsto – venkov) i protichůdných lidských typů. Mimořádně zdařilé jsou velkolepé plastické obrazy bitev, lovů, plesů, neméně působivé jsou i psychologické kresby jednotlivých postav. Některé románové hrdiny Tolstoj značně zidealizoval. Vytvořil typy ušlechtilých lidí, kteří splňovali jeho představy o osvícené šlechtě.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/1216-vojna-a-mir-lev-nikolajevic-tolstoj/