Sieť viery pravé - Petr Chelčiský

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 16.06.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 230 slov
Počet zobrazení: 6 635
Tlačení: 623
Uložení: 708
Praktické!
Toto dílo vzniká přibližně v letech 1440 – 1443, tedy brzy po bitvě u Lipan. Chelčický zde nastiňuje své představy o dokonalé církvi a ideální společnosti. Látku čerpá z evangelia sv. Lukáše.

Apoštol Petr nemohl po celou noc na moři nic ulovit. Na přání Ježíšovo rozestřel znovu síť. Tentokrát se do ní nahrnulo tolik ryb, až se síť začala trhat.

Síť je pro Chelčického symbolem dobré církve, moře je hříšný svět plný neklidu, rybami jsou křesťané. Do sítě vnikají i cizí tělesa, která ji trhají. Chelčický říká, že má-li křesťan dojít spasení, musí se zříci světa, jako se ulovená ryba loučí s mořem. Tak žili první křesťané, v lásce, v rovnosti, neznali panování. Řídili se jen zákonem Ježíšovým. Tak tomu bylo po tři sta let. Tehdy byl papež Silvestr obdarován císařem Konstantinem pozemskými statky. Tím vnikli do sítě „dva velrybové“ – císař a papež a nebezpečně ji roztrhli. Světský živel vniká pak stále více mezi křesťany, kteří se začali dělit na pány, kněze a obyčejný lid.

Chelčický kritizuje všechny ty, kteří si říkají „křesťané“, ale dle křesťanských zásad nežijí. Vidí tak „křesťanskou šlechtu“ – lenivou, pyšnou, vydírající poddaný lid, patří sem „křesťanští měšťané“, v jejichž sídlech kvete lichva, podvod. „Křesťany“ jsou univerzitní mistři, chytře hájící formální zbožnost, a konečně faráři, kteří hromadí majetek, hřeší svatokupectvím.

Je ten je však pravý křesťan, kdo zachovává Boží příkazy a miluje bližního svého.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#siet viery prave


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030