Romain Rolland – Petr a Lucie

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: hankaaa (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.04.2016
Jazyk: Čeština
Rozsah: 792 slov
Počet zobrazení: 1 979
Tlačení: 164
Uložení: 171
Praktické!

Romain Rolland – Petr a Lucie

Literární dílo
Snaha o vylíčení nelehkého života Lidí za 1 . světové války, ukázka krutosti: o nesmyslnosti války. Poukazuje na tichou vzpouru dvou mladých zamilovaných lidí , motiv Romea a Julie , Otčenášek – Romeo Julie a tma – 2. světová válka. Dílo je založeno na : kontrastu láska a válka, život a smrt. Inspirace pro psaní díla je bombardování ve Francii na Velký Pátek. Vylíčit nelehký život společnosti v těžkém období. Tichou vzpouru dvou mladých lidí, kteří se jen náhodou setkávají.

Typické znaky
- úvahové pasáže, které volně doplňují děj
- líčení pocitů mladých lidí
- spisovná čeština
- francouzské vsuvky
- přechodníky
- řečnické otázky
- přirovnání, metafory,personifikace – lyrické – citové prvky

POSTAVY:

Petr Aubier – Mladý 18-ti letý student, který nesouhlasí se sou dobou a nedokáže do tamní společnosti úplně zapadnout. Stále se uzavírá do svého iluzivního světa a věří v lepší zítřek, i když se ho zároveň bojí. Je to snílek, patřící do bohaté měšťácké rodiny, a protože žije snadný
život neumí si představit co je to bída.Petr někdy vybuchne a rozčiluje se nad  světem (Proč?! Proč je válka?! Proč lidé umírají?! Proč to jenom tak musí být?!!!) – To jsou výkřiky samostatného autora, který si tak stimuloval vlastní pocity beznaděje a frustrace, idealizuje si svět naděje.
Lucie – Dívka. Která se ještě méně než Petr zajímá o budoucnost. Miluje každý den, do kterého otevře oči. Byla optimistkou, která si přála od života jen trochu štěstí. Otec jí zemřel a matka se jí odcizila. Vydělává si tím, že kreslí na objednávku. Kreslí mazanice, jak tomu sama i Petr říká, ale nějak se prý živit musí. Lucie se začne budoucnosti bát až poté, co se dozví že Petr má nastoupit na vojnu.
- realistický pohled kvůli poměrům
 
Filip Aubier – Je srdečný, vstřícný a starší bratr Petra. Má k němu vřelý vztah do doby, kdy dobrovolně narukuje. Na frontě však ztrácí iluze a nedokáže se vypořádat s vlastním prozřením. V mladším bratrovi vidí své bývalé já, o které přišel na frontě
 
Matka Lucie – Byla bohatá, ale vzala si chudého muže, a tak ji zrovna odvrhla. Pracovala jako dělnice v továrně na zbraně.

Dílo
Petr a Lucie, nejslavnější protiválečná milostná novela stavící proti sobě milostný vztah dvou lidí a hrůzy války. Děj se odehrává ve 2 světové válce v bombardované Paříži. Student Petr se setkává s Lucii, prožívají krásné chvíle i uprostřed války plánují zasnoubení  i přestože pude na frontu. Ve velikonočním týdnu se měli zcela oddat jeden druhému. Na Velký pátek však oba zahynou za náletu v zříceném kostele při poslechu gregoriánských chorálů.
- Jedna z hlavních postav, osmnáctiletý Petr Aubier, se ve válkou utlačované Paříži setkává v metru s mladou dívkou Lucií. On je z měšťácké rodiny, ona si musí na svůj život vydělávat malováním obrázků po ulicích. Oba spojuje nespokojenost se svým životem, odpor proti vládnoucí společnosti a lidem vůbec. Oba si navzájem pomáhají a navrací chuť do života. Petr však má být za půl roku povolán do armády, tak si spolu utváří svůj vlastní svět a zcela se straní okolí. Uzavírají se do radosti z jejich lásky a odporu společnosti, která jim brání ve štěstí. Petr si díky Lucii uvědomuje, že nepatří do buržoazní společenské vrstvy, do které byl "zaškatulkován" díky svým rodičům a úplně ji odmítá. Tenhle krásný vztah končí přesně na Velký Pátek, kdy při jednom z náletů hynou v chrámu pod jeho troskami.
 

O autorovi

Francouzský dramatik, prozaik, literární kritik a hudební historik psal autobiografie slavných osobností. Antimilitarista, humanista. V roce 1915 získal jako jeden z prvních na světě Nobelovu cenu za literaturu. Pracoval v nově vzniklém Červeném kříži.
Byl tak známou postavou světové kultury, že po okupaci Francie hitlerovským Německem se nacisté neodvažovali Rollanda zatknout, aby nezpůsobil světovou vlnu nevole. A to i přesto, že Rolland propagoval Sovětský svaz a jeho socialistickou formu vlády, kritizoval fašismus a jeho představitelé i Mnichovskou dohodu z roku 1938.
Napsal mnoho divadelních her.V tvorbě divadla, které by zprostředkovalo hluboké mravní ideály, viděl Rolland možnost povznesení lidstva.
 
Období: Světová literatura mezi válkami (charakteristika, autoři + díla)
 
A.) Proud realistický
- Základem románu je dějová linie odehrávající se v logické časové posloupnosti
- Autoři se zaměřují na psychickou a citovou rovinu života jedince
- Např. Fauchwanger, Hemingway, Galsworthy, Fitzgerald
B.) Experimentální či moderní próza
- Základními rysy románu je „bourání“ dějové línie, prolínání mnohra časových i významových rovin, složitá symbolika, experimentování s jazykem.
- Např. Proust, Kafka, Joyce, Wolfová
C.) Literatura, která svým obsahem „detabuizovala“ některé sféry lidského života (byly tak např. porušeny konvence v oblasti sexuality)
- Např. Miller
 
USA: William Faulkner - Pobertové
Ernest Hemingway – Stařec a Moře
John Steinbeck – Na východ od ráje
  Henry Miller
Francie: Romain Rolland – Petr a Lucie
 
Německo: E. M. Remarque – Na západní frontě klid
    Heinrich Mann – Profesor Neřád
    Thomas Mann – Buddenbrookové
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#petr a lucie romain rolland


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022