Odysseia - Homér

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Dievča hankaaa (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.04.2016
Jazyk: Čeština
Rozsah: 818 slov
Počet zobrazení: 1 676
Tlačení: 131
Uložení: 160
Praktické!

Homér: Odysseia

O autorovi
řecký básník
o jeho životě není známo nic určitého, legendu o Homérově životě zaznamenal v 5. století př. n. l. Hérodotos
není dodnes jasné, zda osoba tohoto jména skutečně žila
známý především jako autor dvou eposů stojících na počátku řecké a evropské literatury, Iliady a Odysseje (skutečné autorství těchto děl je však sporné)

Zařazení

Řecká literatura
-  především dramata
-  tragédie:
-  čerpá z řecké mytologie
-  konflikt s vyšší mocí (osud, bohové)
-  jednota času, děje, místa
-  končí tragicky
→  Aischylos (Oresteia,Spoutaný Prométeus, Peršané)
→  Sofoklés (Král Oidipus, Antigona,Élektrá)
→  Euripidés (Médeia)
-  komedie:
-  zesměšňuje jevy života, politiku, morálku
-  šťastný konec
→  Aristofanes  (Jezdci, Žáby, Lysistrata)
Římská literatura
-  Drama
→  Titus Plautus (Komedie o hrnci, Vychloubačný voják)
-  Básnická tvorba
→  Publius Vergilius Maro (Aeneis, Zpěvy pastýřské =Bukolika, Zpěvy rolnické =Georgika)
→  Publius Ovidius Naso (Proměny=Metamorfózy)
-  Řečnictví
→  Cicero
→  Caesar
 
Dílo
epos - rozsáhlá skladba s bohatým dějem, obvykle popisuje životní příběhy významných osobností a jejich výjimečné činy. 
-  příběh zachycuje časové období téměř 20ti let
-  v textu je velmi častá přímá řeč (vypravování)
-  jako většina antických děl je psán daktylským hexametrem -  nerýmovaný verš, typický pro antickou poezii, a to zejména epickou, skládá se z šesti stop
-  nabádá k víře v bohy (což bylo v antickém Řecku samozřejmost - neboť si lidé vykládali vše podle bohů - úrodu, štěstí, lásku, vítězství, počasí, atd.), k poctivosti (příklad z díla - Odysseovy druhové na ostrově boha Hélia Hyperióna se stády dobytka a skotu).
 
Hlavní postavy
Odysseus - král na ostrově Ithaka, velice moudrý a lstivý, v díle autor vyzdvihuje Odyssea jako hrdinu podobajícího se bohům, schopného překonávat jakékoli překážky
Télemachos – syn Odyssea
Penelopa – manželka Odyssea
pastýř Eumaios – zůstává věrný Odysseovi
Důležitou roli v tomto díle také sehrávají řecká božstva:
Zeus - nejvyšší bůh a vládce blesků a bouří
Pallas Athéna - bohyně moudrosti a ochranitelka statečných mužů
Poseidón - Diův bratr, vládce mořských vod
(Deus ex machina – nenadálý boží zásah, využíván antickými autory k vyřešení „bezvýchodné situace“)
 

Děj

Děj se odehrává v středomoří na ostrovech antického Řecka. Líčení cesty je chronologicky seřazeno od vyplutí z Tróji až po doplutí k ostrovu Fajáků. Zbytek děje se odehrává v Odysseově rodišti, na ostrově Ithaka. Doba děje je patrně shodná s dobou vzniku - tedy asi 7 stol. př.n.l.
Příběh Odyssey začíná po desetileté válce u města Tróji, na ostrově Ogýgii, kde Odysseus tráví už sedmý rok u nymfy Kalypsy, jež ho odmítá propustit. Zeus však bohyni nařídil, aby Odyssea propustila. Ta, ač nerada, uposlechla a hrdina si postavil pevný vor a vyplul.

Naneštěstí proti němu celou cestu stál jeho nepřítel, mořský bůh Poseidón, který jeho vor potopil a Odysseus se jen díky bohyni Leukothey zachránil a byl vyvržen na ostrov Scherie, kde žil národ blažených Fajáků.
Tam ho zachrání dcera tamějšího krále Alkinoa Nausikaá. Dopraví do ho paláce, kde ho Alkinos se svou ženou Árétou pohostí a Odysseus jim na oplátku vypráví svůj příběh. Po válce odplul náš hrdina s dvanácti loděmi směrem ke břehům ostrova Ithaky. Nejdříve zastavil v kraji Kikonů, kde chtěl nabrat zásoby. Tam však Odysseova družina ztratila 72 druhů. Po devíti dnech se dostali do země Lotofágů. Z ní šťastně odpluli beze ztrát a poté se po moři dostali až k ostrovu, kde žili Kyklópové.

Jsou to obrovské, člověku podobné, zrůdy, mající však jen jedno ohromné oko. Odysseus s dvanácti druhy se dostal do jeskyně kyklópa Polyféma. Místo vlídného uvítání však Polyfémos snědl šest Odysseových mužů. Ten pak obrovi připravil pomstu a lstivě ho ve spánku oslepil, čímž si proti sobě poštval boha Poseidóna. Druhý den dopluli k vládci větrů, Aiolovi. Ten jim pomohl a poslal za nimi Zefyr. Po vyplutí je bouře zahnala do země Laistrýgonů, mohutných obrů, odkud vyvázl živý jen Odysseus se svou lodí. Snad už doufal ve zdárný návrat, ale zlý Poseidón se nehodlal vzdát, tak museli zbývající členové zakotvit poblíž břehů, kde sídlila Kirké.

Avšak její úklady překonali dobrodruzi s pomocí boha Hermese. Kirké jim nakonec pomohla. Prozradila jim osud jejich výpravy. Tedy museli Odysseus a jeho druhové navštívit podsvětí, kam se vydali za slepým věštcem Terenasem.
V cestě na moři jim stály Seirény (česky sirény), obludná příšera Skylla a nakonec zakotvily u ostrova, kde se pásla stáda slunečního boha Hélia. Věštec jim dříve poradil, aby je nechali na pokoji, leč z hladu museli Odysseovi druhé několik kusů zabít. Za to je Poseidón zahubil v mořských hlubinách. Jediný Odysseus se zachránil jako trosečník na ostrově národa Fajáků. Ti ho převezli na rodnou Ithaku.

Zde se setkal se svým synem Télemachem, věrným pastýřem Eumaiem a svou ženou Penélopou a ženichy, kteří se ucházeli o její ruku. Odysseus se synem a s pomocí bohyně Pallas Athény ženichy lstí zabili a Penélopa svého chotě po dvaceti letech poznala. Nakonec se vydal Odysseus na statek svého otce Laérta, kterému se dal také poznat. Společně se postavili proti lidem z města, příbuzným ženichů, kteří se rozhodli ztrestat Odyssea. Zeus a Athéna však boj zastavili a vše dobře dopadlo. Příběh končí poklidnou Odysseovou smrtí.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Vergilius-Bucilika #Polyfemos #Bukolika Virgilius #poseidon #Odísej Homer


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019