Slezské písně - Petr Bezruč

Doba, místo děje: oblast Těšínska, Ostravska, Opavy, Beskyd, 2. pol. 19. st.

Námět: těžký život dělníků proti přepychovým životem panstva, plným radovánek; boj proti bezpráví, národnostnímu a sociálnímu útisku

Ostrava:
Zobrazuje těžký život dělníků, horníků na Ostravsku proti životě pánů. Ale jednou přijde den, kdy horníci budou mít život šťastný.

Motýl:
Autor uvažuje nad malým motýlkem, který mu usedl na ruku, posílá jej, aby zdobil krásné dívky. Vidí v něm posla života, štěstí, lásky a všeho krásného.

Labutinka:
Labutinka je krásná mladá dívka, do které se básník zamiluje. Rozhodne se, že požádá o její ruku, ale rodiče mu jí nechtějí dát. Je krásná, ale nemá žádné věno. A dívka bez věna se přece vdávat nemůže. Autor se rozhodl, že počká několik let. Odchází do ciziny, a když se vrací, z hrůzou zjišťuje, že se z ní stala prostitutka. Rozhodl se proto, že zůstane sám.

Úspěch:
Autor zde píše sám o sobě a o své tvorbě. Říká, že úspěchy, kterých dosáhly jeho básně v Praze, nepovažuje za velké. Za úspěch by považoval to, kdyby se slezský lid probudil ze spánku a pochopil myšlenku, kterou chtěl autor ve Slezských písních vyjádřit.

Markýz Géro:
Autor zobrazuje nenávist k utlačovatelům, kteří opovrhují naším jazykem. Zároveň doufá a věří, že jednou budou nepřátelé vyhnáni a s nimi i markýz Géro.

Den Palackého:
Popisuje zde poněmčování vesnice a vyhlazování posledních zbytků češtiny. Vidí a kritizuje majitele dolů a továren za to, že předstírají starostlivost a národ, ale ve skutečnosti jim jde jen o vlastní blaho a prospěch. Nehledí na to, v jakých podmínkách žijí chudí lidé, ale starají se o to, aby vzrůstal jejich majetek a měli se dobře.

Vlastní názor: kniha se četla špatně, ale jinak byla docela pěkná
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/1399-slezske-pisne-petr-bezruc/