Vladař - Nicollo Machiavelli

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Chlapec ergo
Typ práce: Referát
Dátum: 05.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 318 slov
Počet zobrazení: 6 145
Tlačení: 501
Uložení: 488
Praktické!

Obsah: Nejslavnější Machiavelliho dílo věnované Lorenzu Medicejskému mělo pravděpodobně pomoci svému autorovi k panovníkově přízni - to sice nesplnilo, ale přesto se zapsalo do dějin a myšlenky v něm obsažené daly základ budoucí politické vědě.

Celkově lze Vladaře charakterizovat jako dílo psané velmi jednoduše a srozumitelně, stručně a zároveň velmi obsažně. Machiavelli dokázal velmi jasně formulovat své myšlenky a názory týkající se ideálního vladaře, respektive knížete - což samozřejmě vypovídá o době, kdy a pro koho Machiavelli Vladaře psal.

Přestože dílo nepochybně odráží dobu a účel , obsahuje velmi pravdivý a realistický pohled na politiku a mezinárodní vztahy. Machiavelliho názory bývají často prezentovány omezené na pouhé "účel světí prostředky," ale v kontextu knihy toto heslo pochopíme poněkud jinak, než jak je běžně interpretováno. Příkladem může být Machiavelliho přístup k panovníkovi a dodržování slibů. Machiavelli píše, že samozřejmě v ideálním světě by měl každý panovník dodržovat své slovo, ale jelikož se tak běžně neděje, měl by chytrý panovník vědět a rozpoznat, kdy je pro něho a jeho stát výhodnější od daného slibu upustit. Machiavelli navíc zdůrazňuje coby kritérium dobré vlády užitek nejen pro panovníka, ale samozřejmě pro celý jeho stát - v některých místech navíc uvádí, za jakých situací lid oprávněně špatného panovníka svrhne; v žádném případě nepodporuje jednoznačnou autoritu vladaře, jak se občas uvádí.

Ve Vladařovi se Machiavelli zabývá způsobem vládnutí v knížectví, což samozřejmě odráží také to, že se zrovna snažil zalíbit Lorenzovi Medicejskému (pozn. republikou se zabývá v jiných svých dílech). Machiavelli rozlišuje dva základní druhy knížectví, tj. dědičné a nově nabyté. Dědičné knížectví odbývá tím, že je velmi jednoduché v něm vládnout, protože v lidu je zakořeněna úcta ke knížeti a jeho rodu. Více se zabývá knížectvím novým/nově nabytým. Jeho vládce má totiž těžší úlohu v tom, že musí čelit naději lidu na polepšení si (to se těžko naplňuje) a navíc v rámci reorganizace moci někomu vždy ublíží - je tedy velmi těžké se všem zavděčit a vládu udržet.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.2)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vladar #machiavelli #Mandragora


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011