Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch obsah

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Chlapec andrejF59 (16)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 477 slov
Počet zobrazení: 1 523
Tlačení: 67
Uložení: 66

Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

 • 1862
 • Kompozícia: 3 dejstvá
 • Jeho cieľom bolo poukázať na potrebu tolerancie a zmierenie medzi oboma národmi. Odsudzuje odrodilstvo, ale zároveň hovorí, že si treba vážiť aj príslušníkov iných národov.
 • Ústrednou témouje boj proti odrodilstvu, oslava vlastenectva a úcta k rodnému jazyku. Využíva v nej dvojitú zámenu postáv, z čoho vzniká množstvo humorných situácií a komických zápletiek.
 • Postavy: 
 • Eliza Hrabovská – Krásna, milá k svojim poddaným, stará sa o ich vzdelanie, vlastenka
 • Miluša Oriešková – dcéra učiteľa, vzdelaná, má dobrý vplyv na grófku
 • Barón Ľudovít Kostrovický, zememerač Ing. Rohon – študovali v Pešti, maďaróni
 • Dvojitá zámena postáv
 • V závere je zmierenie, výzva k tolerancii, povie to Milušin otec: „Sláva Slovákom i Maďarom statočným.“
 • Cez postavu učiteľa vyjadruje autor svoje názory
 • Slovné hračky, maď., nem., franc. slová, frazeologizmy
 • V kaštieli mladej grófky Elisy (Eržiky) Hrabovskej sa chystajú na dožinkovú slávnosť. Grófka je sirota, jej tútorom je bárón Kostrovický starší, s ktorého synom je už od detstva zasnúbená (podľa šľachtických obyčajov). Spoločníčkou mladej grófky je Miluška, dcéra vlasteneckého učiteľa Oriešku. Orieška vychoval svoju dcéru v národnom duchu, ale i k tolerancii k Uhorsku. Miluška je vzdelaná, bystrá a sebavedomá. Usiluje sa o to, aby si šľachta všímala postavenie ľudu a aby mu pomáhala. Grófka pod jej vplyvom hovorí po slovensky a hlási sa k slovenskému pôvodu.
  Grófka Elisa sa dozvedá, že na panstvo príde mladý barón Kostrovický, ktorý má byť jej budúcim manželom. Miluške sa nepáči, že grófka si vezme muža, o ktorého charaktere nevie nič. Dohodnú sa, že ho podrobia skúške: počas dožinkových slávnosti sa grófka bude vydávať za učiteľovu dcéru a Miluška privíta hostí v úloho frófky Hrabovskej.
  Mladý barón Ľudovít Konstrovicky prichádza na vidiek s priateľom, zememeračom Rohonom. Je úprimný, priateľský, ale je aj zhýčkaný peštianskym prostredím. Hlási sa k maďarskému národu, hoci jeho rod má slovenský pôvod. Aj Rohon je pôvodom Slovák, ale štúdium a prostredie ho pomaďarčili. S barónom sa rozprávajú po maďarsky. Barón prichádza na vidiek nie veľmi nadšený, ani jemu sa nepozdáva, že podľa zvyklostí rodu si má zobrať dievča, ktoré už dávno nevidel a ktoré dobre nepozná. On a Rohon dostanú taký istý nápad ako slečny a zamenia si úlohy.
  V kaštieli ich víta nepravá grófka, Miluška. Víta ich oduševnenou, plamennou slovenskou rečou, v ktorej im vyčíta, že sú odrodilci, ktorí sa hanbia za svoj pôvod a nestarajú sa o ľud. „Grófka“ vzbudí sympatie u Rohona, ale barón začína ľutovať, že si ju musí vziať za ženu. Jemu sa páči dievča, ktoré považuje za grófkinu spoločníčku a učiteľovu dcéru Milušku. Dokonca je ochotný riskovať i nerovné manželstvo a požiada Oriešku o ruku jeho „dcéry“. Zememerač Rohon (nepravý barón) sa pod vplyvom Milušky (nepravej grófky) rýchlo mení a znovu sa hrdo hlási k svojmu slovenskému pôvodu.
  Na konci hry sa všetko vysvetlí, dochádza k zmiereniu, všetci sú spokojní a šťastní. Na dožinkovej slávnosti je prítomný i starý pán barón Kostrovicky, ktorý mladému páru požehná. Hra sa končí zvolaním Sláva Slovákom i Maďarom statočným!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017

Všetky práce z tejto sady (66) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021