Keď báčik z Chochoľova umrie – stručný obsah

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 234 slov
Počet zobrazení: 9 376
Tlačení: 293
Uložení: 290

Vysvetlite, akým spôsobom rieši autor problematiku zemianstva a jeho postavenia v spoločnosti v poviedke Keď báčik z Chochoľova umrie.

  • Autor sa stavia k zemianstvu ako k dinosaurovi pred vyhynutím
  • Nie je schopné sa prispôsobiť novým podmienkam, už len prežíva na svojej sláve z minulosti
  • Na scénu sa dostáva nová kapitalistická vrstva, produktívny a živý obchodníci, ktorí sa neštítia novôt
  • Neschopnosť zemianstva zasahovať do diania je v popredí

Keď báčik z Chochoľova umrie

  • Dejová línia je jednoduchá, nevýrazná
  • Dôraz sa kladie na opis prostredia, vykreslenie charakteru postáv
  • Využíva slovný a situačný humor
  • Dej:
  • Pán Aduš Domanický z Domaníc(príznačné meno), zeman, dávno premrhal svoj majetok, ale dúfa, že si získa dedičstvo po báčikovi z Chochoľova. Navonok vystupuje pyšne, ako boháč, v skutočnosti sa jeho kaštieľ rozpadá, majetok mu hynie. Ostáva mu len chvastúnstvo, šudierstvo a honosenie sa tým, čo už nemá, a fráza: „Keď báčik z Chochoľova umrie...“ Jeho protipólom je Ondrej Tráva, nový typ dedinčana, dedinský kupec, ktorý zanechal gazdovstvo a začal sa venovať obchodu. Je predstaviteľ nastupujúcej buržoázie, so všetkými znakmi: dravosť, bezohľadnosť, špekulantstvo. Aduš mu ponúka na predaj jačmeň a zoberie si zaň zálohu. Keď sa Ondrej nevie dočkať jačmeňa, rozhodne sa Aduša vyhľadať. Po príchode na Adušovo „panstvo“ v Domaniciach zistí, že Aduš nič nemá, a preto žiada, aby mu vyrúbal staré jasene okolo cintorína. V Adušovi sa ozve svedomie, lebo pod tými jaseňmi sú pochovaní jeho predkovia, a tak po týždni radšej vráti Ondrejovi všetky peniaze, len aby nemusel zhanobiť hrob svojich rodičov.
Zdroj: Alex V.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028