Keď báčik z Chochoľova umrie – stručný obsah

Vysvetlite, akým spôsobom rieši autor problematiku zemianstva a jeho postavenia v spoločnosti v poviedke Keď báčik z Chochoľova umrie.

Keď báčik z Chochoľova umrie

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/15152-ked-bacik-z-chocholova-umrie-strucny-obsah/