Zóny pre každého študenta

Dom v stráni – postavy charakteristika

Dom v stráni – postavy charakteristika

· Téma

· Idea

o obraz rodiny Mateho Beraca

· Postavy:

o Šora Anzula

o Katica Beracová

o Niko Dubčić

o Zandome

o Paško Bobica

o Dorica Zorkovičová

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/15157-dom-v-strani-postavy-charakteristika/