Čakanie na Godota - obsah a postavy

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 532 slov
Počet zobrazení: 4 167
Tlačení: 168
Uložení: 141

Charakterizujte znaky absurdnej drámy so zameraním na dielo Čakanie na Godota

Čakanie na Godota

 • dráma v 2 dejstvách
 • vyjadrenie absurdnej situácie súdobého sveta
 • absurdná dráma o nezmyselnom čakaní, ktoré neprináša výsledok
 • Téma:
  • bludný kruh života (po vojne), hrôza z nepoznaného sveta, pasivita ľudí, ktorí nie sú aktívni v ničom, len čakajú, ako sa všetko vyvinie
 • Idea:
  • nikto nepríde, nikto neodíde, nič sa nedeje
  • postavy sa pohybujú akoby v začarovanom kruhu
 • Miesto: neurčité – opustená cesta so stromom
 • Čas:
  • historický: neurčený
  • epický: 2 dni (1 dejstvo = 1 deň)
 • nemá dejovú líniu, je bez dekorácií
 • divák sa nedozvie, kto je Godot, na ktorého sa čaká – je to možno Boh (God) alebo alegória smrti, beznádejného čakania, nádej (Becketta sa pýtali, kto je záhadný Godot, no odvetil, že ani on sám nevie)
 • práve táto záhadnosť dáva priestor ľudskej fantázii, a tak každý môže čakať na svojho Godota
 • Hlavné postavy – tuláci, klauni, verní kamaráti, závislí od seba:
  • Estragon (Gogo)– zábudlivý, nikdy si nepamätá, čo robil predošlý deň
  • Vladimír (Gigi) – všetko mu pripomína
 • Vedľajšie postavy:

o Pozzo

 • bohatý pán prechádzajúci okolo

o Lucky

 • jeho nemý sluha
 • robí len to, čo mu pán prikáže
 • aj rozmýšľa na pokyn
 • stále unavený – pomedzi rozkazy postojačky spí (pravdepodobne je postihnutý)
 • taktiež sú závislí jeden od druhého (Pozzo a Lucky)

o chlapec

 • pracuje u Godota, prináša od neho správy Estragonovi a Vladimírovi
 • zajtra už určite príde

o Godot

 • postava, ktorá sa ani po dlhom čakaní nedostaví
 • známe je len, že má biele fúzy
 • všetky štyri mená sú volené tak, aby zdôraznili rôznorodý kozmopolitný charakter hry:
  • Vladimír – ruské
  • Estragon – francúzske
  • Pozzo – talianske
  • Lucky – anglické
 • akt čakania = základná charakteristika ľudskej existencie na Zemi (človek vždy na niečo čaká, vždy po niečom túži)
 • Dej:
 • Vladimír a Estragon sa stretnú na vidieckej ceste s jedným stromom a čakajú na Godota, ktorý má zmeniť ich osud. Ich neustále sa opakujúci rozhovor o Godotovom príchode preruší iná dvojica – pán Pozzo s bičom a jeho sluha Lucky, ktorý je priviazaný ako pes na reťazi a vlečie kufor, stoličku a kôš s jedlom. Všetci spolu nadväzujú absurdný rozhovor. Ten preruší príchod chlapca, ktorý im oznamuje, že pán Godot dnes nepríde, ale zajtra určite áno. Na druhý deň sa v podstate zopakuje scéna z prvého dejstva s tým rozdielom, že Lucky privádza slepého Pozza, ktorý je teraz od neho a oboch tulákov závislý. V závere hry opäť prichádza chlapec a oznamuje, že pán Godot dnes nepríde, ale zajtra sa dostaví určite. Vladimír s Estragonom sa chcú obesiť, ale povraz vytiahnutý z nohavíc sa roztrhne. Uvažujú o odchode, ale zostávajú stáť (sú neschopní urobiť niečo).
 • Vladimír a Estragon sú pasívni v kontraste s aktivitou iných (Pozzo s bičom, jeho sluha Lucky s batožinou)
 • tragická bezvýchodiskovosť je umocnená grotesknými scénami opakovaných pádov, obúvania a zobúvania topánok (godillot, z ktorého je asi odvodené meno Godot, je francúzsky slangový výraz pre topánku), padaním nohavíc, šušlavými dialógmi
 • symbolizuje komédiu postmodernej civilizácie
 • autor sám o svojom diele hovorí: „ Nič sa nedeje, nikto neprichádza, nikto neodchádza, je to strašné“
 • Znaky typické pre absurdnú dráhu, ktoré môžeme nájsť v diele Čakanie na Godotta:
  • zmenená je tradičná štruktúra drámy (nespĺňa dramatický trojuholník)
  • chýba súvislý dej, zápletka, motivácia konania postáv, medziľudská komunikácia a rozuzlenie v závere hry
 • hrdina: osamelý a neschopný komunikovať s inými postavami
 • jazyk neslúži na dorozumievanie
 • monológy: nelogické, nezmyselné
 • repliky v dialógoch nenadväzujú, sú výplodom chvíľkového myslenia
 • mnohí dramatici robili drámu absurdnú tým, že ju menili na grotesku (=humorná divadelné hra, ktorej úlohou je niečo zosmiešniť)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020