Zóny pre každého študenta

Čakanie na Godota - obsah a postavy

Charakterizujte znaky absurdnej drámy so zameraním na dielo Čakanie na Godota

Čakanie na Godota

o Pozzo

o Lucky

o chlapec

o Godot

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/15167-cakanie-na-godota-obsah-a-postavy/