Zóny pre každého študenta

Eugen Onegin obsah

EUGEN ONEGIN

Onegin je šľachtic, plný predsavzatí a úmyslov, ale nie je schopný ich uskutočniť.

Eugen Onegin zdedí veľký dom, majetok a 500 poddaných na vidieku.

Mladý Eugen Onegin, znechutený prázdnym životom petrohradskej vyššej spoločnosti, odchádza na vidiek, kde chce nájsť zmysel života vo zveľaďovaní majetku, ktorý zdedil. Na dedine sa beznádejne nudí. Zoznámi sa tu s romantickým básnikom Lenským, stanú sa z nich priatelia. Básnik Lenský ho privádza do domu statkára Larina. Larinovci majú dve dcéry: Oľgu – snúbenicu Lenského a Tatianu, ktorá sa do Onegina zaľúbi a vyzná mu lásku v liste.

Onegin Tatianu odmieta s odôvodnením, že neverí v manželstvo, vraj aj tak za nejaký čas by sa odcudzili a hľadali si iných partnerov.

Tatiane a Oľge vyveštia, že sa vydajú za vojakov.

Onegin na plese tancuje s Oľgou. Tá je Oneginom unesená, nechce tancovať so svojím snúbencom Lenským. Onegin sa nepekne vyjadrí o Oľge. Lenský sa urazí a vyzve ho na súboj, v ktorom ho Onegin zastrelí. Nešťastný Onegin odchádza, bezcieľne putuje po Rusku a po návrate do Petrohradu stretáva Tatian. Tá je ale už vydatá za knieža. Vyznáva jej lásku, ale Tatiana ho odmieta, hoci ho ľúbi.

Boj o lásku

Eugen Onegin: Lenský bojuje o česť Oľgy a prichádza pri tom o život.

Táňa bojuje o svoju lásku, ale Onegin ju odmieta.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/15604-eugen-onegin-obsah/