Rysavá jalovica rozbor

RYSAVÁ JALOVICA

Lit. druh: epika Lit. žáner: poviedka

Rovina deja: Susedia Adam Krt a Adam Trnka kedysi spolu dobre vychádzali, ale Eva Trnková odstrihla susedovej koze bradu a Eva Krtová odstrihla Trnkovmu kohútovi chvost. Odvtedy sa nerozprávali.

Adam Krt si rád vypije, je pod papučou svoje ženy Evy. Je rád, že ide na jarmok sám, bez ženy, aspoň si vypije. Ide predávať kapce, čo ušil a kúpiť maličkosti domov: cukor, kávu, med, bryndzu, mak, papriku, korenie, olej a sviečky. Žena mu dá päťdesiatku (50 korún), aby kúpil kravu. Cestou z jarmoku stretne suseda Adama Trnku (tiež má ženu Evu). Trnka vedie tučnú rysavú jalovicu. Kúpi ju od neho a kým kúpu zapíjajú, niekto im ju ukradne spred krčmy.

Idú ju hľadať po dedine, idú aj za richtárom. Ale nikto nevidel rysavú ja­lovicu. Krt je opitý. Vidí mátohu, ale to je len pes s krčahom na hlave. Krt rozbije celý nákup – olej, petrolej, porozbíja hrnce i fľašky. S plačom sa priznal že­ne, že nemá ani jalovicu, ani peniaze. Žena Eva ho vyhnala z domu a kázala mu vrátiť sa až s jalovicou. Trnka do­viedol ku Krtovcom jalovi­cu, lebo jeho žena ju odvia­zala spred krčmy nevediac, že ju predal. Trnka išiel hľa­dať Krta a našiel ho zarábať peniaze na píle. Doviedol ho domov. Adam Krt dá Eve peniaze, čo zarobil – dve zlatky a zariekol sa, že už nikdy nebude piť.

Významová rovina (autorovo posolstvo): Autor zobrazil závažný problém tej doby: alkoholizmus

Poviedka – epický žáner malého rozsahu, spracúva len jednu udalosť a má len jednu zápletku. Vystupuje tu malé množstvo postáv. Do deja vstupujú postavy sformované, nevyvíjajú sa. V porovnaní s novelou je tu pokojnejší opis deja, menšia dramatickosť a napätie. Vyskytujú sa tu opisné časti, ktoré slúžia na spomaľovanie deja. Poviedka sa písala najmä v období slovenského realizmu v 19. a v 20. stor. Čerpala námety hlavne z dedinského prostredia (Kukučín, Tajovský)

Dejový plán – prvý plán je to, čo je v texte priamo vyjadrené, to, čo dokáže pochopiť každý, kto vie čítať. Existujú „umelecké diela“, kde nič iné ani nie je. Sú to tzv. prvoplánové alebo jednoplánové diela (ružové príbehy, romantické, akčné).

Významový plán – objaví ho vzdelaný čitateľ, nie je priamo v texte vyjadrený, akoby bežal „pod“ textom rozprávania. Vyžaduje si to premýšľanie, dotváranie naznačených vzťahov a súvislostí. Významový plán (rovinu) nazývame aj autorovo posolstvo, autorov zámer, odkaz, Schopnosť preniknúť do tejto úrovne diela sa považuje za znak čitateľovej vyspelosti a je cieľom literárnej výchovy.

Humor je jedna z foriem komiky – humor je najjemnejšia forma komiky.

HUMOR A SPȎSOBY JEHO VYJADRENIA

- jazykový humor

- situačný humor (zakladá sa na náhlom zvrate a neočakávanosti)

ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/15613-rysava-jalovica-rozbor/