Zóny pre každého študenta

Apoliena – Jozef Gregor Tajovský

Apoliena – Jozef Gregor Tajovský 

literárny druh: epika lit. žáner: poviedka

Dej: Príbeh rozpráva učeň, ktorý sa spolu s kamarátom Janom učil remeslu u majstra. Pán majster ich často bíjaval remeňom a pani majstrová metlou. Keď sa majstrovi a panej narodilo dieťa, zobrali si k nemu slúžku Apolienu, ktorá bola hluchá. Majster a pani majstrová ju nechceli prijať, no po dlhom prehováraní matkou ju nakoniec zobrali do služby. Učni jej často robili zle, buchnátovali ju, vysmievali sa jej, trápili (kutľujú).

V nedeľu vždy prichádzajú Apolienu navštevovať jej sestry. Učni najskôr spoznali jej mladšiu sestru, ktorá bola krajšie oblečená, čistejšia, tučnejšia (bočka – nádoba, súdok). Tiež bola hluchá. Nakoniec spoznali aj najmladšiu sestru, ktorá síce nebola hluchá, ale tiež sa dorozumievala posunkami, tak, ako to videla u starších sestier. Chlapci z rozhovoru majsterky a matky Apolieny vyrozumeli, že Apoliena a jej sestra ohluchli od otcovej bitky. Vtedy si uvedomili, že aj oni sú často bití, ale aspoň nie od vlastného otca, ale cudzou rukou a určite nedostali takú veľkú bitku ako Apoliena, keď od toho ohluchla. Odvtedy ju prestali trápiť, smiať sa jej, ale ľutovali ju a súcitili s ňou.

Keď majsterkino dieťa začalo rozprávať, vzala k nemu pani druhú slúžku a chlapcom bolo nakoniec za Apolienov ľúto.

Dielo je iné od predchádzajúcich Tajovského poviedok tým, že rozprávačom už nie je sám autor, ale jeden z učňov pracujúci u majstra.

Významová rovina: autor v diele odhaľuje hlavne následky alkoholizmu

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/15615-apoliena-jozef-gregor-tajovsky/