Krvavé sonety - P. O. Hviezdoslav

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mat32
Typ práce: Referát
Dátum: 01.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 294 slov
Počet zobrazení: 32 182
Tlačení: 1 324
Uložení: 1 227
Krvavé sonety
- cyklus 32 sonetov, ktoré sú vyvrcholením filozofických, sociálnych a umeleckých názorov autora
- spoločenská lyrika (o vážnych spoločenských problémoch) a prechádza od osobných problémov k problémom ľudstva

1.) Podáva obraz krutosti vojny, jej ničivej sily, stupňuje opisovanie vojnových hrôz, obviňuje kresťanstvo i inteligenciu, že nezabránili vojne. Vojna ničí výsledky ľudských rúk.
Vyskytujú sa symboly, zvukomaľba, metafory, rečnícke otázky, ...
2.) Hľadá vinníka:Kto zapríčinil tento úpadok, zosurovenie mravov?“. Odpovedá si, že je to egoizmus národov, túžba po bohatstve a obžalúva vzdelaných ľudí, že nezabránili vojne.
3.) Úvahy o mieri
- hromadenie otázok, nevie si na ne odpovedať, utieka sa k Bohu a neverí tým, čo tvrdia, že vojna je Boží trest
- vyzdvihuje Slovanstvo a Slovákov a polemizuje s Puškinom
- chce, aby sa slovanské národy spojili a aby sa k tomu každý rozhodol sám
- priam privoláva mier: „Ó, vráť sa mieru milený, zavítaj s ratolesťou olivovou!
- túži, aby sa vytratila nenávisť medzi ľuďmi, národmi a aby viac neboli opustené vdovy a siroty, rodičia nad hrobmi svojich detí
- túži, aby zavládol mier a porozumenie
- Forma: Jambická stopa, 10 – 11 slabičný verš, forma je sonet, archaizmy a novotvary, biblizmy, vlastné mená rôznych postáv
epika:- kratšia
- dlhšia
Tomrava
Hrdinovia
- Novela
- obraz dediny počas 1. svetovej vojny (jej dopad na psychiku a charakter ľudí)
- hlavné postavy: Štefan Širický
- podnotár, slobodný, pochádza z vyššej vrstvy, protivojnový postoj, spočiatku je pasívny, ale neskôr je aktívny, pokúša sa zachrániť nepriateľa, no sám zahynie, Štefan je charakterizovaný podľa postoja k vojne.
Laci Baláň
- notár, úplatkom nejde na vojnu, má plné ústa rečí o vlastenectve, ale keď ho povolajú zbledne, lekári zistia, že má choré srdce, u tejto postavy sa prejavuje zbabelosť a pseudovlastenectvo.
- hrdinovia sú v ironickom zmysle páni.
- autorka využíva princíp kontrastov( páni a ľud).
- množstvo charakteristík.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Pavol Országh Hviezdoslav

Pavol Országh Hviezdoslav

PhDr. h. c. Pavol Országh Hviezdoslav (vlastným menom Pavol Országh; pseudonymy: Hviezdoslav, Jozef Zbranský, Syn ľudu; značky: O., P.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012